Oprogramowanie Bizmaster - moduł CRM:

 • W prosty sposób gromadź wiedzę o kontaktach i klientach z każdego miejsca naszego oprogramowania dla firm, aby łatwiej dbać o satysfakcję klientów.

Funkcjonalność modułu CRM:

 • Proste rejestrowanie kontaktów z klientami - np. przebiegu rozmowy.
 • Łatwe dodawanie zadań do wykonania związanych z obsługą klientów.
 • Dodawanie projektów składających się z poszczególnych zadań wykonywanych w określonej kolejności - pozwala ustalić procedury obsługi klienta.
 • Załączanie do zadań i historii kontaktów plików zewnętrznych lub wewnętrznych dokumentów programu - daje to pełny wgląd w dokumentację gromadzoną podczas realizacji zadania.
 • Określanie wykonawcy zadań i opiekuna projektu bądź klienta - jedna osoba może delegować innym osobom zadania do wykonania.
 • Możliwość dodawania uwag do zadań i historii kontaktów oraz oznaczania wykonania zadania i szybka informacja na jakim etapie jest obecnie projekt, co pozwala przełożonym sprawdzić postęp prac powierzonych pracownikom.
 • Wykonane zadanie staje się równocześnie częścią historii kontaktów - znacznie upraszcza to pracę.
 • Każde zadanie może mieć określony koszt i czas jego wykonania - umożliwia to analizę kosztów.
 • Kalendarz (terminarz) wizualnie pokazuje zadania w układzie m.in. dziennym i tygodniowym - możliwość dodawania i edycji zadań bezpośrednio z kalendarza - pozwala kontrolować powierzone sobie zadania oraz zapewnia szybki dostęp do wszystkich informacji o kliencie - jest to pomocne podczas realizacji zadania.
 • Każdy dokument programu może być podstawą do utworzenia zadania - pozwala to szybko dodać zadanie związane np. z daną fakturą.
 • Możliwość definiowania automatycznego powtarzania zadań cyklicznych.
 • Dodawanie uczestników do zadań oraz rejestrowanie prezentów wręczonych w ramach zadań.
 • Dodawanie załączników i opisów bezpośrednio związanych z klientem.

Dodatkowe możliwości modułu CRM:

 • Rejestrowanie informacji o pracownikach klienta, co pozwala m.in. uniezależnić obsługę konkretnego klienta od konkretnego pracownika naszej firmy oraz pozwala lepiej obsługiwać klienta z wykorzystaniem zgromadzonej o nim wiedzy.
 • Rejestrowanie informacji o powiązaniach klienta z innymi firmami (np. inni dostawcy klienta).
 • Możliwość oglądania i edycji zadań ze strony internetowej zabezpieczonej hasłem oraz przesyłania kalendarza do urządzeń przenośnych.
 • Wyświetlanie przez program przypomnień o zadaniach z dowolnym wyprzedzeniem, otrzymywanie przypomnień o zadaniach w formie wiadomości SMS bezpłatnie na telefon komórkowy.
 • Pełna integracja z pozostałymi modułami - podgląd i edycja wszystkich informacji CRM o kliencie z dowolnego miejsca programu - np. podczas tworzenia dokumentu dla klienta.
 • Możliwość łatwego tworzenia własnych formularzy służących do zbierania informacji (związanych z zadaniem, projektem, klientem lub pracownikiem).
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź