Oprogramowanie Bizmaster - moduł Kasa/Bank:

  • Szybka kontrola należności i łatwość w planowaniu wydatków to funkcje oprogramowania dla firm przydatne w każdym przedsiębiorstwie.

Funkcjonalność modułu Kasa/Bank:

  • Podsumowanie wpływów i wydatków w miesiącu.
  • Wykaz zarówno przeterminowanych jak i zbliżających się lub ostatnio uregulowanych zobowiązań i należności pozwalający z jednej strony planować działalność na przyszłość, a z drugiej strony kontrolować zobowiązania i należności.
  • Plan spłat dowolnych przelewów.
  • Łatwiejsza analiza należności po pogrupowaniu (np. według dni, miesięcy, rodzajów dokumentów, odpowiedzialnych pracowników, odbiorców i dostawców z możliwością sumowania ich oddziałów) i sortowaniu (np. główni wierzyciele).
  • Pomoc przy windykacji należności - drukowanie informacji o długu oraz wezwań do zapłaty wraz z odsetkami (ustawowymi, podatkowymi lub umownymi).
  • Drukowanie potwierdzeń kasowych KP i KW.

Dodatkowe możliwości modułu Kasa/Bank:

  • Dostęp do informacji o długu odbiorcy lub dostawcy i możliwość jego rozliczenia w trakcie wystawiania dokumentów.
  • Szybkie przyjmowanie lub wydawanie dowolnej kwoty za najstarsze dokumenty odbiorcy lub dostawcy.
  • Obsługa należności w walutach obcych oraz ich przeliczanie na złotówki.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź