Oprogramowanie Bizmaster - moduł Faktury:

 • Sprawniejsza praca - czynności które są zwykle najbardziej czasochłonne zajmują minimum czasu w naszym ergonomicznym oprogramowaniu dla firm.

Funkcjonalność modułu Faktury:

 • Bardzo szybkie i elastyczne wystawianie faktur - pierwsza faktura w pierwszej minucie od instalacji.
 • Faktury sprzedaży oraz zakupu, faktury wewnętrzne, faktury korygujące i duplikaty faktur, paragony fiskalne, współpraca z drukarkami fiskalnymi.
 • Faktury pro forma jako np. podstawa do zapłaty.
 • Pełna obsługa walut obcych z historią kursów oraz automatycznym lub ręcznym określaniem kursów.
 • Obsługa zaliczek, wydruk dokumentów kasowych bezpośrednio z faktury, dodatkowa możliwość wydruku przelewów.
 • Dowolne formy płatności np. gotówka (wizualnie wyróżniona w programie) czy przelew.
 • Dowolność numeracji dokumentów i automatyczna numeracja.
 • Wysyłanie wydruków mailem i zapis do pliku (HTML/XML/PDF - możliwość otwarcia w Excelu i eksport do innych programów).
 • Lista usług bez ograniczeń ich ilości oraz z możliwością podziału na foldery.
 • Możliwość wystawiania faktur według cen netto i cen brutto.
 • Możliwość indywidualnych cen dla odbiorców oraz wydruk cennika.
 • Ceny sztywne lub zmieniane proporcjonalnie, wielowymiarowe rabaty, dowolna liczba cen usług.
 • Automatyczna zmiana grupy cenowej uzależniona od obrotów, przydzielane odbiorcom osobne grupy cenowe na poszczególne grupy usług.
 • Dowolna zmiana wyglądu dokumentów oraz wstawianie logo firmy.
 • Historia zakupionych przez klienta usług oraz lista dokumentów wraz z informacjami o należnościach.
 • Akceptacja dokumentów na inne rodzaje (obieg dokumentów) w tym szybkie faktury zbiorcze, szybki import pozycji między dokumentami.

Dodatkowe możliwości modułu Faktury:

 • Dodatkowa możliwość drukowania faktur zakupu od rolnika ryczałtowego.
 • Możliwość drukowania środka transportu np. własny sprzedawcy.
 • Drukowanie adresów na kopercie zwykłej i obsługa kopert z okienkiem.
 • Szybkie faktury seryjne (np. za usługi cykliczne typu abonament).
 • Zawsze dostępne dane teleadresowe klienta.
 • Dodatkowa możliwość edycji zdarzeń CRM (np. zadania) bezpośrednio z faktury lub edycji odbiorcy.
 • Dowolne uwagi i załączniki do usług, podgląd zdjęć i stron internetowych usług.
 • Możliwość drukowania wyjątkowych jednorazowych usług bez dodawania ich do programu.
 • Obsługa numerów seryjnych lub innych dowolnych oznaczeń.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź