Oprogramowanie Bizmaster - moduł Ofertowanie/Kosztorysy:

  • Możesz skupić się wyłącznie na ustaleniu jak najlepszej oferty dla klienta, nasze oprogramowanie dla firm zajmie się resztą.

Funkcjonalność modułu Ofertowanie/Kosztorysy:

  • Moduł umożliwia tworzenie kosztorysów z podziałem na sekcje - sekcje te mają dowolne nazwy i sumaryczne wartości poszczególnych sekcji są widoczne w dokumencie.
  • Możliwość automatycznego wyliczania wartości usług w zależności od wartości sekcji (np. cena montażu proporcjonalna do wartości urządzeń).
  • Możliwość tworzenia szablonów sekcji kosztorysu do wykorzystania w przyszłości.
  • Nowe towary dodawane podczas tworzenia kosztorysu zostaną włączone do magazynu dopiero po zaakceptowaniu kosztorysu przez klienta, co przy ofertowaniu pozwala elastycznie dobierać asortyment (można również dodawać usługi wyjątkowe tylko dla danego dokumentu).
  • Tworzenie dowolnego katalogu usług podzielonego na foldery z nieograniczoną liczbą cen i wielopoziomowymi rabatami.

Dodatkowe możliwości modułu Ofertowanie/Kosztorysy:

  • W przypadku posiadania modułu Handel można rezerwować towary potrzebne do realizacji kosztorysu z magazynu (towary te są widoczne jako dostępne i jedynie zarezerwowane).
  • Korzystając z modułu Handel oprogramowanie dla firm automatycznie zamawia brakujące do realizacji kosztorysu zasoby magazynowe.
  • Możliwość automatycznego wystawiania dokumentów handlowych lub magazynowych w przypadku posiadania modułu Faktury lub Handel.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź