Oprogramowanie Bizmaster - moduł Środki trwałe:

  • Nigdy więcej żmudnych wyliczeń odpisów amortyzacyjnych, po prostu amortyzacja tak łatwa jak odebranie faktury zakupu - tylko w naszym oprogramowaniu dla firm.

Funkcjonalność modułu Środki trwałe:

  • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
  • Drukowanie i wprowadzanie do księgi odpisów amortyzacyjnych.
  • Metody amortyzacji - jednorazowa oraz liniowa i degresywna - przyspieszona.
  • Rejestracja zmian wartości środka trwałego.
  • Automatyczne wprowadzanie do ewidencji danych z faktury zakupu.

Dodatkowe możliwości modułu Środki trwałe:

  • Obsługa amortyzacji sezonowych oraz obsługa osobnej amortyzacji bilansowej i podatkowej.
  • Automatyczne lub ręczne tworzenie listy odpisów amortyzacyjnych.
PomocPomoc PodręcznikPodręcznik SiećSieć SprawdźSprawdź