17 czerwca 2013 08:16

Sporo nowych drobnych funkcji w wersji 3.3

Zacznijmy od zmiany estetycznej. Wprowadzamy możliwość białego tła okien programu (zamiast domyślnego w Windows szarego). Zmianę tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 9, Białe tło okien). Poprawiono też wygląd paska narzędziowego.

Ważną nowością jest możliwość eksportu i importu (lub aktualizacji) listy towarów i usług do/z formatu CSV (format ten można otworzyć np. w Excelu lub jego odpowiednikach). Aby to zrobić, należy kliknąć ikonę Dane do/z pliku na pasku narzędziowym (od tej wersji ikona ta jest domyślnie włączona, nie trzeba już jej włączać w Ustawieniach). Następnie należy postępować wg instrukcji wyświetlanych na ekranie. Warto wiedzieć, że funkcji tej można użyć np. do aktualizacji cen lub ilości w magazynie istniejących towarów a nie tylko do dodania nowych towarów. Importowany arkusz może zawierać np. tylko kolumny Nazwa i Cena i zawierać tylko kilka towarów – program odnajdzie te towary i zaktualizuje ceny.

Kolejną nowością jest możliwość drukowania Moich uwag do towarów w zestawieniu Stan magazynu. Aby funkcja ta była dostępna, opcja Moje uwagi musi być zaznaczona w Ustawieniach (rozdział 3). Zestawienie Stan magazynu jest dostępne dla posiadaczy modułu Handel programu Bizmaster.

Dodaliśmy pole Odebrał(a) w którym możemy podać nazwisko osoby, która odebrała fakturę.  Nazwisko to zostanie oczywiście wydrukowane na fakturze. Funkcjonalność taka jest w praktyce rzadko używana, dlatego aby zobaczyć pole Odebrał(a) należy przejść na zakładkę Inne w ramce Odbiorca (pole Opcje » w ramce Odbiorca musi być zaznaczone żeby ta zakładka była widoczna).

Dodaliśmy możliwość drukowania cen zakupu oraz łącznej sumy na Zamówieniach wysyłanych do dostawcy. Funkcję tę można włączyć w Ustawieniach (rozdział 7, okno Zaawansowane). Aby Zamówienia były dostępne, wymagany jest moduł Handel programu Bizmaster.

Następną nowością jest możliwość usuwania automatycznie zapamiętanych wpisów z list (np. w polu Uwagi w edycji faktury). Jeśli chcemy usunąć wprowadzone wcześniej uwagi, należy kliknąć strzałkę w polu Uwagi, aby rozwinąć listę i kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolny wpis na rozwiniętej liście. Pojawi się menu, w którym możemy kliknąć Usuń z tej listy.

Niewielka funkcja, ale mamy nadzieję przydatna, gdy chcemy zmieścić więcej elementów na ekranie po lewej stronie programu. Gdy umieścimy kursor myszy pod listą Przejdź do, kursor zmieni się na taki, który umożliwia uchwycenie i zmianę rozmiaru listy Przejdź do. Rozmiar listy Przejdź do nadal można zmienić w Ustawieniach, ale teraz także po prostu myszką.

Jeśli korzystasz z funkcji foldery do organizowania towarów i usług być może przydatna okaże się następna nowość. Gdy foldery zorganizowane są w wiele poziomów (np. Stoliki -> Stoliki nocne, Stoliki -> Stoliki do jadalni) obecnie zaznaczając folder Stoliki zobaczymy tylko towary, które zostały tam bezpośrednio umieszczone, a nie dodatkowo Stoliki nocne i Stoliki do jadalni. Można jednak zmienić to zachowanie włączając opcję Towary podfolderów (opcja ta jest dostępna w rozdziale 3. Ustawień, przycisk Zaawansowane).

Nie zabrakło także zazwyczaj nie widocznych ale istotnych funkcji, np. program potrafi teraz rozpoznać sytuację i wyświetlić odpowiednią pomoc, gdy w systemie Windows omyłkowo wyłączono bufor drukowania.

6 lutego 2013 17:46

Nieobowiązkowe zmiany w wyglądzie faktury VAT w 2013 roku

Opublikowana została nowa wersja programu Bizmaster. Wprowadza ona nieobowiązkowe zmiany w wyglądzie faktury VAT, na podstawie nowelizacji Ustawy o VAT i broszury Ministerstwa Finansów. Ta aktualizacja stanowi uzupełnienie aktualizacji opublikowanej przed miesiącem, która wprowadzała zmiany obowiązkowe.

Po zainstalowaniu aktualizacji zobaczysz pytanie o zmianę tytułu faktury. Chodzi tutaj o zmianę tytułu z Faktura VAT na Faktura. Ponieważ zmiana ta nie jest wymagana a jedynie zalecana, jest możliwość pozostania przy starym tytule.

Pytanie o tytuł faktury (po aktualizacji)

Dodatkowo można teraz zmienić w Ustawieniach (rozdział 7) tytuły niektórych dokumentów (w tym faktury) całkowicie dowolnie. Co więcej, można też podać tytuły dla wszystkich języków obsługiwanych przez dany szablon (nowe języki można dodać w Edytorze szablonów).

Tytuły dokumentów (w Ustawieniach)

Na powyższej ilustracji w tle widać również pole Wystawił/Odebrał w Ustawieniach (rozdział 7). Umożliwia ono zrezygnowanie z drukowania stopki z podpisami na fakturze, która też nie jest już wymagana. Ta opcja pozostaje jednak domyślnie włączona.

Kolejną kosmetyczną zmianą jest brak konieczności drukowania słów Oryginał/Kopia na fakturach. Wprawdzie nadal wydaje się korzystne drukowanie tych słów ze względów praktycznych, ale ponieważ nie są one już wymagane a ich stosowanie niesie też pewne niedogodności, są one domyślnie wyłączone w Ustawieniach (rozdział 8).

Oryginał/Kopia (w Ustawieniach)

Osoby aktualizujące program z wcześniejszej wersji zobaczą jednak pytanie czy na pewno zrezygnować z drukowania słów Oryginał/Kopia.

Pytanie o Oryginał/Kopia (po aktualizacji)

Ostatnią ale najważniejszą, bo najmniej kosmetyczną zmianą jest przemianowanie drukowanego na fakturze pola Data sprzedaży na Data dostawy/usługi. Można jednak określić inną nazwę w Ustawieniach (rozdział 6).

Data dostawy/usługi (w Ustawieniach)

Inne sugerowane nazwy tego pola to: Data dokonania dostawyData wykonania usługiData zakończenia dostawy i Miesiąc sprzedaży - należy wybrać najbardziej pasującą do danego biznesu. Można też określić, czy będzie to data dzienna czy miesięczna lub całkowicie wyłączyć to pole.

Wszystkie powyższe opcje mają zastosowanie jedynie do faktur wystawionych w 2013 roku. Faktury z datą wystawienia wcześniejszą mogą być w razie konieczności wydrukowane tak jak dotychczas.

Zapraszamy do pobrania programu Bizmaster 3.2.1.0.

Klucze:

Kategorie: BizMaster

11 stycznia 2013 16:46

Nowości w 3.2: Zapisywanie wydruków w formacie PDF

Bizmaster „od zawsze” pozwalał na zapisanie dowolnych wydruków (np. faktury) do formatów HTML lub XML, a teraz także zapisuje do formatu PDF. W tym celu kliknij w oknie potwierdzenia drukowania przycisk Inne i wybierz opcję Zapisz do pliku. Następnie w oknie zapisywania w polu Zapisz jako typ wybierz PDF (Adobe Acrobat).

Możesz też wysłać wydruk w PDF od razu z programu. W tym celu w oknie potwierdzenia drukowania kliknij przycisk Inne, następnie wybierz opcję Wyśij emailJako PDF.

 

Wysyłanie jako PDF

Jeśli chcesz szybko wysłać e-mail w PDF bez klikania dodatkowego przycisku, możesz po prostu nacisnąć [Ctrl+P] w oknie drukowania. Gdy natomiast chcesz szybko wysłać e-mail w HTML, naciśnij nowy skrót [Ctrl+H] w oknie drukowania.

Wydruki wysłane w HTML mają tę zaletę, że wyświetlają się od razu w wiadomości i nie wymagają do otwarcia żadnego programu (takiego jak Adobe Acrobat Reader). Natomiast wydruki wysyłane w PDF mają tę zaletę, że mogą zostać wydrukowane w identyczny sposób, w jaki zostały przygotowane. Wybór formatu należy do Ciebie i zależy od sytuacji. Bizmaster wspiera zarówno HTML jak i PDF.

Klucze: , , ,

Kategorie: BizMaster

11 stycznia 2013 16:11

Nowości w 3.2: Tryb pracy na Netbookach i zagęszczone wyświetlanie pozycji

Jeśli pracujesz na komputerze o rozdzielczości pionowej niższej niż 768 pikseli (netbook) to od teraz możesz korzystać Bizmastera na tym komputerze. Bizmaster wyświetli pionowe paski przewijania, ale dostęp do wszystkich funkcji zostanie zachowany.

W przypadku tak małych i nieco większych rozdzielczości ekranu, Bizmaster zastosuje także nowy zagęszczony tryb wyświetlania pozycji. Pozycje wyświetlane w trybie zagęszczonym zajmują mniej miejsca, więc więcej ich zmieści się na ekranie bez przewijania. Na poniższej ilustracji można porównać normalne wyświetlanie pozycji (po lewej) i zagęszczone wyświetlanie pozycji (po prawej).

Normalne wyświetlanie pozycji w porównaniu z zagęszczonym wyświetlaniem pozycji

Tryb zagęszczony można także włączyć mimo, iż posiadany komputer ma wyższą rozdzielczość ekranu, co pozwala widzieć jednocześnie jeszcze więcej pozycji. W tym celu należy otworzyć UstawieniaWygląd (rozdział 9) i wybrać opcję Zagęszczone wyświetlanie pozycjiZawsze włączone.

Włączenie zagęszczonego wyświetlania pozycji

Taką możliwość z pewnością docenią osoby, które wystawiają faktury składające się z 20 lub więcej pozycji.

Możemy również wyłączyć zagęszczone wyświetlanie pozycji na małym ekranie. Należy w tym celu wybrać Zawsze wyłączone.

Klucze: , , , ,

Kategorie: BizMaster

11 stycznia 2013 16:04

Nowości w 3.2: Oznaczenia faktury

Od początku 2013 nie drukuje się już Faktur VAT-MP. Zamiast tego, drukuje się oznaczenie „Metoda kasowa” na zwykłych fakturach. Podobnie nie drukuje się już Faktur VAT-Marża. Zamiast tego wprowadzono oznaczenia: „Procedura marży dla biur podróży”, „Procedura marży - dzieła sztuki”, „Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki” i „Procedura marży - towary używane”. Jeśli natomiast rozliczenie podatku spoczywa na nabywcy, drukujemy oznaczenie „Odwrotne obciążenie”.

Wszystkie te oznaczenia są obsługiwane przez program Bizmaster. W celu wybrania oznaczenia, należy kliknąć przycisk Oznaczenia w prawym górnym rogu podczas edycji faktury. Wybrane oznaczenia zostaną zapamiętane osobno dla każdej faktury.

Co więcej, można określić własne oznaczenia, które następnie można wybrać do drukowania na fakturach.

Dodawanie nowego rodzaju oznaczenia faktury

Listę dostępnych oznaczeń można zmienić klikając Edytuj dostępne oznaczenia po kliknięciu przycisku Oznaczenia. Zostanie otwarte okno widoczne powyżej. Umożliwia to elastyczność w przypadku zmian przepisów lub potrzeb biznesowych, bowiem nic nie stoi na przeszkodzie, żeby użyć nowej funkcji oznaczeń do dodawania innych informacji na fakturze.

Klucze: , , , ,

Kategorie: BizMaster

11 stycznia 2013 15:53

Nowości w 3.2: Obsługa drukarek fiskalnych Novitus i Posnet

Wprowadzamy obsługę drukarek fiskalnych marek Novitus i Posnet a także innych drukarek fiskalnych mogących pracować w trybie urządzeń Novitus i Posnet. Listę urządzeń Novitus i Posnet znajdą Państwo na końcu tego wpisu. Jeśli danego modelu nie ma na liście, prosimy sprawdzić, czy jest na liście któryś z modeli, z którym posiadana przez Państwa drukarka jest zgodna.

Aby zainstalować drukarkę fiskalną, proszę otworzyć Ustawienia - Drukowanie. Następnie proszę kliknąć przycisk Drukarka fiskalna. Spowoduje to otwarcie okna widocznego poniżej, które krok po kroku skonfiguruje drukarkę w programie.

Drukarka fiskalna

Po skonfigurowaniu drukarki, można już drukować paragony, klikając podczas edycji paragonu ten sam przycisk, co przy drukowaniu faktur.

Lista obsługiwanych modeli:

 • Novitus VENTO PL 1.0
 • Novitus VIVO PL 2.0
 • Novitus QUARTO PL 1.0
 • Novitus DELIO E PL 1.0
 • Novitus WIKING PL 1.0
 • Novitus WIKING PL 2.0
 • Novitus WIKING PL 3.0
 • Posnet Temo HS EJ
 • Posnet Temo
 • Posnet Thermal HS EJ
 • Posnet Thermal FV EJ
 • Posnet Posnet Nixdorf TH 230+
 • Posnet Thermal HS
 • Posnet Thermal FV
11 stycznia 2013 13:45

Nowości w 3.2: Szybkie księgowanie pomocniczych zakupów

Jeśli posiadasz moduł Handel i tworzysz Zamówienia w celu zamówienia towarów, które potem wykorzystujesz do księgowania (moduł Księga podatkowa) faktur zakupu, to czasem możesz potrzebować szybko dodać pomocniczy zakup, np. koszt dostarczenia towaru. Zamiast dodawać ręcznie nowy Zakup, po prostu kliknij przycisk Pomocniczy Zakup, który znajdziesz teraz na dole edycji zamówienia, widoczny na ilustracji obok.

Przycisk umożliwający utworzenie Pomocniczego Zakupu

Zostanie utworzony nowy zakup z wypełnionymi wszystkimi informacjami poza kwotą i opisem zdarzenia gospodarczego. Gdy istnieje już powiązany zakup, wchodząc ponownie w zamówienie zobaczysz, że czcionka na przycisku Pomocniczy Zakup jest pogrubiona. Klikając go, przeniesiesz się do istniejącego zakupu.

Ta funkcja (jak prawie wszystkie, które dodajemy do programu) została zaproponowana przez klienta. Dziękujemy!

11 stycznia 2013 12:09

Nowości w 3.2: Szybkie obliczanie dochodu

Posiadacze modułu Księga podatkowa otrzymują nowe narzędzie do szybkiego obliczania dochodu w danym miesiącu na podstawie prowadzonej Podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów.

W oknie drukowania książki prosimy kliknąć Inne i następnie Dochód, żeby otworzyć to narzędzie, widoczne obok.

Obliczanie dochodu na podstawie KPiR

Jak widać kolumny uznawane za przychód i za rozchód możemy samemu wybrać. Nic w tym dziwnego, bowiem kolumny Książki możemy też samodzielnie zdefiniować w programie. Zapewnia to maksymalną elastyczność. Wynik obliczeń widoczny jest na dole okna i możemy go skopiować do schowka, klikając przycisk.

Ta funkcja (jak prawie wszystkie, które dodajemy do programu) została zaproponowana przez klienta. Dziękujemy!

11 stycznia 2013 11:51

Nowości w 3.2: Szybkie porządkowanie dokumentów

Kliknij na liście dokumentów (lista po lewej stronie w głównym oknie programu) prawym przyciskiem myszy i wybierz Zaznacz wiele faktur lub naciśnij [Ctrl+A] gdy kursor jest ustawiony na liście dokumentów. Spowoduje to otwarcie okna Zaznacz wiele, którego podgląd widoczny jest poniżej.

Zaznaczanie wielu dokumentów

W oknie tym możemy zaznaczyć dokumenty przy użyciu klawiszy [Ctrl] lub [Shift] a także zaznaczając myszą prostokątny obszar. Kiedy już zaznaczymy tyle dokumentów ile chcemy, możemy na nich wykonać seryjnie:

 • Ponowne wydrukowanie, ponowne wprowadzenie do dokumentów podatkowych, itp.
 • Usunięcie.
 • Dodanie statusu „bieżący” do dokumentów. „Bieżące” dokumenty pozwalają zautomatyzować więcej aktywności na dokumentach – np. odświeżenie cen, magazyn i raportowanie i są one dostępne w module Faktury Plus. Status dokumentu „bieżącego” jest pamiętany dopóki go sami nie wycofamy.

Więcej aktywności dostępnych w tym oknie z chęcią dodamy, oczywiście w miarę zapotrzebowania, zatem zachęcamy do kontaktu.

Ta funkcja (jak prawie wszystkie, które dodajemy do programu) została zaproponowana przez klienta. Dziękujemy!

Klucze: , ,

Kategorie: BizMaster

11 stycznia 2013 10:31

Nowości w 3.2: Drobne funkcje

Rozpoczynamy obiecaną serię wpisów na temat nowości w wersji 3.2 oprogramowania dla firm Bizmaster. Na początek drobne funkcje.

 • Nowy szablon Dowodu Dostawy bez wartości brutto dla drukarek igłowych.
 • Podczas edycji szablonów dla drukarek igłowych można teraz zapisać podgląd wydruku do pliku. W tym celu należy przytrzymać [Shift] podczas klikania przycisku Podgląd w edytorze szablonów. Podgląd zostanie zapisany na pulpicie, jako plik tekstowy.
 • Przycisk Akceptuj (pozwalający zaakceptować dokumenty jednego typu na dokumenty innego typu – np. kosztorys na fakturę, dowody dostawy na fakturę zbiorczą) generuje teraz dokument wynikowy, w którym pozycje powtarzające się na dokumentach składowych (m.in. chodzi o tę samą nazwę towaru) są zsumowane, jako pojedyncza pozycja.
 • Możliwość wyłączenia drukowania terminu zapłaty na fakturach.

 • Obsługa wielu monitorów. Jeśli dany komputer ma kilka monitorów, Bizmaster będzie pamiętał np. na którym monitorze powinien być uruchomiony.
 • Optymalizacje wydajności w przypadku przechowywania tysięcy powiązanych ze sobą dokumentów.
 • W związku z tym, że od początku 2013 roku faktura wewnętrzna już nie ma racji bytu, zmieniliśmy tytuł faktury wewnętrznej drukowanej do faktury unijnej na „Dokument wewnętrzny”.
 • Zgodność z systemem Windows 8. Program został przetestowany pod kątem zgodności z Windows 8 (tryb pulpitu). Poza jedną drobną zmianą nie było potrzeby dokonywać żadnych poprawek. Program działa na Windows 8 tak samo dobrze jak na Windows 7. Oczywiście chodzi o normalny Windows 8 a nie o wersję RT. Jeśli planują Państwo korzystać z programu Bizmaster na systemie RT, prosimy o kontakt.
 • Możliwość włączenia lub wyłączenia drukowania słów Oryginał/Kopia (w rozdziale 6 Ustawień).

Klucze: , , ,

Kategorie: BizMaster