Rozdział „7: Więcej szczegółów dokumentów”

Rozdział „7: Więcej szczegółów dokumentów”

 

1 . Pole „Uwagi pozycji” Pole „Uwagi pozycji”

Pole „Uwagi pozycji”

Wpisuj, na dowodach, uwagi do poszczególnych towarów i usług, które zostaną wydrukowane.

2 . Pole „Moje uwagi” Pole „Moje uwagi”

Pole „Moje uwagi”

Podaj własne uwagi, do całego dowodu, które nie zostaną wydrukowana na dowodzie, ale można je drukować na liście dostaw.

3 . Pole „Potrzebna faktura” Pole „Potrzebna faktura”

Pole „Potrzebna faktura”

Pozwala wybrać, czy na podstawie dowodu, ma być wystawiona faktura, aby można było później, szybko wystawić faktury, na podstawie wielu bieżących dowodów.

4 . Pole „Wypełniaj jak fakturę” Pole „Wypełniaj jak fakturę”

Pole „Wypełniaj jak fakturę”

Pozwala podawać, w dowodach, wszystkie informacje, które znajdą się na fakturach, a nie są drukowane na dowodach, aby można było później, szybko wystawić faktury, na podstawie wielu bieżących dowodów.

5 . Pole „Należność” Pole „Należność”

Pole „Należność”

Umożliwia zapisanie, czy zapłacono za dowód.

6 . Pole „Kierowcy” Pole „Kierowcy”

Pole „Kierowcy”

Pozwala podać, w dowodach, kierowców, aby wydrukować listę dostaw, pogrupowaną według kierowców, i inne zestawienia.

7 . Pole „Godzina dostawy” Pole „Godzina dostawy”

Pole „Godzina dostawy”

Pozwala podać, w dowodach, zaplanowaną godzinę dostawy, aby można było ją wydrukować, na liście dostaw.

8 . Pole „Specyfikacja” Pole „Specyfikacja”

Pole „Specyfikacja”

Pozwala drukować dowolne dane, do każdej pozycji zamówienia.

9 . Pole „Faktury RR” Pole „Faktury RR”

Pole „Faktury RR”

Pozwala wystawiać Faktury RR, dla rolników ryczałtowych, bezpośrednio, z edycji zamówienia, po wybraniu Faktury RR, z pola Numer faktury.

10 . Przycisk „Zaawansowane” Przycisk „Zaawansowane”

Przycisk „Zaawansowane”

Dostosuj szczegółowe ustawienia dokumentów.