Okno „Czy chcesz wydrukować?”

Okno „Czy chcesz wydrukować?”

 

1 . Przycisk „Tak” Przycisk „Tak”

Przycisk „Tak”

Kliknij, lub naciśnij [Enter] lub [T], aby wydrukować fakturę.

2 . Przycisk „Nie” Przycisk „Nie”

Przycisk „Nie”

Kliknij, lub naciśnij [N], aby zakończyć edycję faktury, i jej nie drukować.

  • Możesz oznaczyć dokumenty, jako bieżące, aby w przypadku wstępnych dokumentów, nie pojawiało się pytanie o wydruk.

3 . Przycisk „Inne” Przycisk „Inne”

Przycisk „Inne”

Kliknij, lub naciśnij [I], aby wysłać fakturę e-mailem, lub wybrać inne polecenie.

4 . X X

X

Kliknij, lub naciśnij [Esc] lub [Alt+F4], aby powrócić do faktury, w celu np. dokonania w niej poprawek.