Zakładka „Etapy”

Zakładka „Etapy”

 

1 . Lista „Etapy” Lista „Etapy”

Lista „Etapy”
  • Lista etapów (faz) projektu. Wyblakłą czcionką, oznaczone są już wykonane etapy, a pogrubioną, etapy z już utworzonymi, ale jeszcze niewykonanymi, zadaniami.

  • Można zapisać listę etapów, do wykorzystania również w przyszłych projektach, korzystając z pola Rodzaj.

  • Kliknij, aby edytować etap.

  • Kliknij dwukrotnie, aby utworzyć zadanie, na podstawie etapu, lub wyświetlić, już utworzone zadanie.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy etap do projektu.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń wybrany etap z projektu.

4 . Przycisk „Dodaj Zadanie” Przycisk „Dodaj Zadanie”

Przycisk „Dodaj Zadanie”

Utwórz zadanie, na podstawie aktualnie wybranego etapu, lub pokaż, już utworzone zadanie.

5 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa etapu projektu. Nazwa ta, znajdzie się w nazwie zadania, utworzonego, na podstawie tego etapu projektu.

6 . Pole „Szanse” Pole „Szanse”

Pole „Szanse”

Prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia projektu, po dokończeniu tego etapu. Podawane, jedynie w celu informacyjnym.