Okno „Eksportuj odbiorców do tabeli”

Okno „Eksportuj odbiorców do tabeli”

1 . Pole „Plik CSV” Pole „Plik CSV”

Pole „Plik CSV”

Wpisz pod jaką nazwą pliku ma być zapisana lista odbiorców (np. „Lista odbiorców - marzec 2012”) lub kliknij przycisk Przeglądaj. Możesz podać nazwę nowego lub istniejącego pliku, który zostanie wtedy zastąpiony. Jeżeli nie sprecyzujesz miejsca dla pliku, zostanie on zapisany na pulpicie.

Później będzie można użyć tego pliku w innych programach. Na przykład jeżeli masz zainstalowany program Excel, wystarczy że klikniesz dwukrotnie plik CSV, a zostanie on otwarty w programie Excel.

  • Niektóre programy wyświetlają pytanie o ustawienia pliku CSV. Program Bizmaster używa takich samych ustawień, co arkusz kalkulacyjny Excel, tzn. stosuje znaki: ; (średnik) i " (cudzysłów).

2 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zapisz dane odbiorców zgromadzone w programie do pliku CSV (jeden odbiorca w jednym wierszu).

3 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.

4 . Przycisk „Przeglądaj” Przycisk „Przeglądaj”

Przycisk „Przeglądaj”

Kliknij, aby otworzyć okno wyboru nazwy pliku do zapisania.