Rozdział „1: Rodzaje dokumentów”

Rozdział „1: Rodzaje dokumentów”

 

1 . Pole „Faktura (VAT)” Pole „Faktura (VAT)”

Pole „Faktura (VAT)”

Zaznacz, aby wystawiać w Bizmasterze faktury.

2 . Pole „Rachunek” Pole „Rachunek”

Pole „Rachunek”

Zaznacz tylko, jeśli nie jesteś płatnikiem VAT (podatku od towarów i usług).

3 . Pole „Paragon” Pole „Paragon”

Pole „Paragon”

Zaznacz, aby drukować w Bizmasterze paragony, lub wprowadzać je po to, aby zaktualizować magazyn i dokumenty podatkowe.

4 . Pole „Dowód Dostawy, W/Z” Pole „Dowód Dostawy, W/Z”

Pole „Dowód Dostawy, W/Z”

Dowody dostawy, są to dokumenty potwierdzające dostawę towarów lub usług, które nie są jeszcze podstawą, do zapłacenia podatku. Dopiero na podstawie, jednego lub kilku dowodów, wystawia się fakturę.

5 . Pole „Kosztorys, oferta” Pole „Kosztorys, oferta”

Pole „Kosztorys, oferta”

Kosztorysy pozwalają zaprezentować klientowi, konkretną ofertę.

6 . Pole „Proforma - PRO FORMA” Pole „Proforma - PRO FORMA”

Pole „Proforma - PRO FORMA”

Faktury PRO FORMA, mogą być wystawione przed ostateczną Fakturą VAT, żeby klient miał formalną podstawę, do zapłaty przelewem. Faktury PRO FORMA nie mają, tak pełnego znaczenia, jak Faktury VAT.

7 . Pole „Eksportowa (EXP)” Pole „Eksportowa (EXP)”

Pole „Eksportowa (EXP)”

Faktury eksportowe wystawia się, przy eksporcie do innego kraju (poza Unią Europejską).

8 . Pole „Unijna (Invoice)” Pole „Unijna (Invoice)”

Pole „Unijna (Invoice)”

Faktury unijne wystawia się, przy sprzedaży wewnątrzunijnej, do innego państwa.

9 . Pole „Przelew” Pole „Przelew”

Pole „Przelew”

Polecenie przelewu jest standardowym formularzem przelewu pieniędzy, na konto.

10 . Pole „Zamówienie” Pole „Zamówienie”

Pole „Zamówienie”

Zamówienia pozwalają kupować towary, od dostawców.

11 . Pole „Zakup” Pole „Zakup”

Pole „Zakup”

Zakupy, pozwalają zapisać drobne nabycia wszystkiego, co nie jest towarem, którym się obraca.