Zakup

Zakup

1 . Dostawca Dostawca

Dostawca

Firma, od której dokonano zakupu.

2 . Pole „Waluta” Pole „Waluta”

Pole „Waluta”

Wybierz walutę, w której dokonano zakupu.

3 . Pole „Sposób zapłaty” Pole „Sposób zapłaty”

Pole „Sposób zapłaty”

Wpisz, dla własnej informacji, umówiony sposób zapłaty, za fakturę zakupu.

4 . Pole „Termin zapłaty” Pole „Termin zapłaty”

Pole „Termin zapłaty”

Podaj, dla własnej informacji, termin zapłaty, za fakturę zakupu. Termin ten, będzie widoczny w Należnościach.

5 . Pole „Opis zdarzenia” Pole „Opis zdarzenia”

Pole „Opis zdarzenia”

Opis ten, powinien informować, że kupiono towary lub usługi, danego (ogólnie nazwanego), rodzaju.

6 . Pole „Data wystawienia” Pole „Data wystawienia”

Pole „Data wystawienia”

Podaj datę wystawienia faktury zakupu.

7 . Pole „Data sprzedaży” Pole „Data sprzedaży”

Pole „Data sprzedaży”

Podaj datę sprzedaży, z faktury zakupu.

8 . Pole „Rodzaj wartości” Pole „Rodzaj wartości”

Pole „Rodzaj wartości”

Jeżeli chcesz, wpisać kwoty bez podatku VAT, wybierz „Netto”. W przeciwnym razie, zostaw „Brutto”.

9 . Pole „Stawka VAT” Pole „Stawka VAT”

Pole „Stawka VAT”

Wybierz stawkę VAT, dla której chcesz wprowadzić, kwotę w polu po prawej.

10 . Pole „Kwota” Pole „Kwota”

Pole „Kwota”

Wpisz tutaj kwotę, z podsumowania VAT, faktury zakupu.

  • Poszczególne pola kwot, dotyczą stawek VAT, wybranych w polach po lewej.

11 . Przycisk „Powtarzanie” Przycisk „Powtarzanie”

Przycisk „Powtarzanie”

Zakupy, które co jakiś czas się powtarzają, mogą być automatycznie tworzone od nowa, przez Bizmastera.