Dokumenty

Dokumenty

W tym oknie znajdują się kryteria służące precyzyjnemu wyszukiwaniu dokumentów. Zobacz też: Okno „Edycja kryteriów”, Jak szukać danych?

1 . Pole „Od dnia” Pole „Od dnia”

Pole „Od dnia”

Początkowa dopuszczalna data wystawienia dokumentu.

2 . Pole „Od kwoty” Pole „Od kwoty”

Pole „Od kwoty”

Minimalna dopuszczana kwota do zapłaty brutto dokumentu.

3 . Pole „Z miesiąca” Pole „Z miesiąca”

Pole „Z miesiąca”

Dostępne są tutaj dwie opcje:

 • Wszystkich – znalezione zostaną dokumenty z wszystkich miesięcy.

 • Wybranego – znalezione zostaną tylko dokumenty z miesiąca, który jest aktualnie wybrany w głównym oknie programu.

4 . Pole „Zapłacone” Pole „Zapłacone”

Pole „Zapłacone”

Dostępne są tutaj trzy opcje:

 • Dowolnie – znalezione zostaną dokumenty niezależnie od stanu uregulowania należności.

 • Tak – znalezione zostaną dokumenty z w pełni uregulowaną należnością.

 • Nie – znalezione zostaną dokumenty, których należnośc nie została wcale uregulowana lub została uregulowana częściowo.

5 . Pole „Zaakceptowane” Pole „Zaakceptowane”

Pole „Zaakceptowane”

Pole to dotyczy wyszukiwania dokumentów zaakceptowanych, czyli takich na podstawie których powstały inne dokumenty. Dostępne są tutaj trzy opcje:

 • Dowolnie – znalezione zostaną dokumenty niezależnie od tego, czy na ich podstawie powstały inne dokumenty.

 • Tak – znalezione zostaną tylko te dokumenty, na których podstawie powstały inne dokumenty.

 • Nie – znalezione zostaną tylko te dokumenty, na których podstawie nie powstały inne dokumeny. Jest to przydatne np. w sytuacji, kiedy chcemy znaleźć wszystkie dowody dostaw, na podstawie których nie wystawiliśmy jeszcze faktur.

6 . Pole „Z akceptacji” Pole „Z akceptacji”

Pole „Z akceptacji”

Pole to dotyczy wyszukiwania dokumentów, które powstały na podstawie innych dokumentów. Dostępne są tutaj trzy opcje:

 • Dowolnie – znalezione zostaną dokumenty niezależnie od tego, czy powstały na podstawie innych dokumentów.

 • Tak – znalezione zostaną tylko te dokumenty, które powstały na podstawie innych dokumentów. Jest to przydatne np. w sytuacji, kiedy chcemy znaleźć wszystkie faktury, które wystawiliśmy na podstawie dowodów dostaw.

 • Nie – znalezione zostaną tylko te dokumenty, które nie powstały na podstawie innych dokumentów.