Firmy

Firmy

W tym oknie znajdują się kryteria służące precyzyjnemu wyszukiwaniu firm. Zobacz też: Okno „Edycja kryteriów”, Jak szukać danych?

1 . Pole „Od długu” Pole „Od długu”

Pole „Od długu”

Suma nieuregulowanych należności, jaka musi co najmniej wystąpić, aby firma została wyświetlona.

2 . Pole „Załączniki” Pole „Załączniki”

Pole „Załączniki”

Określa, czy uwzględnione będą firmy, do których dodano załączniki.

3 . Pole „Obroty od dnia” Pole „Obroty od dnia”

Pole „Obroty od dnia”

Przedział czasu, w którym musiały nastapić obroty z szukanymi firmami, można określić za pomocą pól Obroty od dnia i Obroty do dnia. Dodatkowo można podać minimalną i maksymalną kwotę tych obrotów w polach Od obrotów i Do obrotów.

4 . Pole „Moje” Pole „Moje”

Pole „Moje”

Określa, czy szukana firma ma wpisane informacje w Moich polach.

5 . Pole „Pracownicy” Pole „Pracownicy”

Pole „Pracownicy”

Określa, czy szukana firma ma dodanych pracowników.

6 . Pole „Powiązania” Pole „Powiązania”

Pole „Powiązania”

Określa, czy szukana firma ma dodane powiązania.

7 . Pole „Ceny” Pole „Ceny”

Pole „Ceny”

Określa, czy szukana firma ma podane własne ceny.

8 . Pole „Od obrotów” Pole „Od obrotów”

Pole „Od obrotów”

Przedział pieniężny, w którym mieszczą się obroty z szukanymi firmami, można określić za pomocą pól Od obrotów i Do obrotów. Dodatkowo można podać przedział czasowy tych obrotów w polach Obroty od dnia i Obroty do dnia.

9 . Pole „Projekty” Pole „Projekty”

Pole „Projekty”

Określa, czy szukana firma ma dodane projekty.

10 . Pole wyboru „Foldery” Pole wyboru „Foldery”

Pole wyboru „Foldery”
  • Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, zostaną wyszukane tylko firmy znajdujące się w wybranych w polu poniżej folderach.

  • Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, zostaną wyszukane firmy znajdujące się w folderze, który jest aktualnie wybrany w głównym oknie programu.

11 . Pole „Foldery” Pole „Foldery”

Pole „Foldery”

Można tu podać listę folderów. Szukana firma musi znajdować się w jednym z nich.

12 . Pole „Dane kontaktowe” Pole „Dane kontaktowe”

Pole „Dane kontaktowe”

Określa, czy szukana firma ma podane dane kontaktowe, np. telefon.

13 . Pole „Opis” Pole „Opis”

Pole „Opis”

Określa, czy szukana firma ma uzupełniony opis.

14 . Pole „Zadania” Pole „Zadania”

Pole „Zadania”

Określa, czy szukana firma ma dodane zadania.