Okno „Zmień hasło”

Okno „Zmień hasło”

 

1 . Pole „Aktualne” Pole „Aktualne”

Pole „Aktualne”

Bieżące hasło użytkownika.

2 . Pole „Nowe” Pole „Nowe”

Pole „Nowe”

Nowe hasło, które będzie miał użytkownik. Można to pole zostawić puste, jeżeli użytkownik ma nie mieć hasła.

3 . Pole „Powtórz” Pole „Powtórz”

Pole „Powtórz”

Dla bezpieczeństwa należy jeszcze raz podać nowe hasło.

4 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

5 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.