Jak zmienić ilość towarów w magazynie oraz ich cenę?

  1. Na liście Przejdź do, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, kliknij Towary i usługi.

  2. Poniżej listy Przejdź do wyświetli się lista Elementy, na której kliknij towar lub usługę, jakie chcesz edytować. Możesz też nacisnąć [Alt+A] i wpisać pierwsze litery ich nazwy, w celu ich szybkiego wyszukania.

  3. W polu Dodaj wpisz o ile chcesz zmienić ilość towaru w magazynie. W przypadku usług pole Dodaj będzie nieaktywne.

  4. W polu Sprzedaż netto wpisz nową cenę towaru.

  5. Naciśnij [Enter], aby zapisać i zamknąć towar.