Okno „Dodaj nową kategorię”

Okno „Dodaj nową kategorię”

1 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Podaj nazwę kategorii. Może to być dowolna nazwa, pod jaką chcesz kategoryzować dane.

2 . Pole „Skrót klawiszowy” Pole „Skrót klawiszowy”

Pole „Skrót klawiszowy”

Wybierz z listy skrót klawiszowy, który będzie pozwalał przypisać tę kategorię do danych, bez użycia myszy.

3 . Pole „Kolor” Pole „Kolor”

Pole „Kolor”

Kolor tła kategorii. Wybierz kolor z listy. Kolory mogą się powtarzać dla różnych kategorii.

4 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

5 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.