Menu „Użytkownicy”

Menu „Użytkownicy”

1 . Użytkownik Użytkownik

Użytkownik

Kliknij użytkownika, aby zalogować się i korzystać z programu Bizmaster, jako ten użytkownik.

2 . Hasło Hasło

Hasło

Zmienia hasło aktualnego użytkownika.

3 . Edytuj Edytuj

Edytuj

Otwiera pracowników „Mojej firmy” (firma prowadzona w programie). Należy korzystać z zakładki Użytkownik pracownika, aby określić, czy dany pracownik jest użytkownikiem programu i jakie ma włączone funkcje (uprawnienia).