Zakładka „Inne”

Zakładka „Inne”

 

1 . Pole „Konto” Pole „Konto”

Pole „Konto”

Numer rachunku bankowego odbiorcy lub dostawcy w formacie IBAN (NRB).

  • Jeżeli numer wydaje się nieprawidłowy, zostanie pokazana czerwona strzałka.

  • Przed numerem można wpisać symbol państwa, np. PL.

  • Klikając przycisk ze strzałką, można utworzyć kilka kont w ramach jednego odbiorcy. Można też po prostu wpisać kolejne konto bezpośrednio w tym polu.

  • Bizmaster automatycznie doda symbol PL do konta „Mojej firmy” (firmy prowadzonej w programie), jeżeli faktura jest drukowana w obcej walucie. Ponadto, jeżeli podasz kilka kont „Mojej firmy” dla poszczególnych walut, to przy drukowaniu faktury w obcej walucie zostanie wydrukowane odpowiednie konto.

  • Obecnie nie podaje się już osobno nazwy banku, bo bank jest zawarty w numerze rachunku.

2 . Pole „Nabywca” Pole „Nabywca”

Pole „Nabywca”

Pozwala określić adres, który będzie widoczny na fakturze, jako adres nabywcy (płacącego).

3 . Pole „Wysyłka” Pole „Wysyłka”

Pole „Wysyłka”

Pozwala określić adres wysyłki, który będzie widoczny na fakturze, jeśli jest inny niż adres nabywcy. Można spowodować, że adres wysyłki będzie zawsze drukowany na fakturze, w miejscu przystosowanym do okienka koperty, nawet jeżeli jest taki sam, jak adres nabywcy.

  • Korzystając z ustawień można przenieść to pole na pierwszą zakładkę.