Okno „Edycja kryteriów”

Okno „Edycja kryteriów”

Kryteria pozwalają szukać nie tylko według wpisanego tekstu, ale także według reguł, np. przedziałów cenowych. Listy kryteriów określane są osobno dla różnych rodzajów danych. Szczegółowy opis dostępny jest osobno dla:

1 . Lista „Kryteria” Lista „Kryteria”

Lista „Kryteria”

Lista pokazująca nazwy kryteriów. Kliknij kryteria, aby z prawej strony rozpocząć ich edycję.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowe kryteria.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń wybrane kryteria.

4 . Pole „Nazwa kryteriów” Pole „Nazwa kryteriów”

Pole „Nazwa kryteriów”

Nazwa pod jaką kryteria będą widoczne.

5 . Pole „Ze słowami” Pole „Ze słowami”

Pole „Ze słowami”

Umożliwia szukanie tekstu na tych samych zasadach, co w głównym polu szukania.

6 . Pole „Kategorie” Pole „Kategorie”

Pole „Kategorie”

Umożliwia wyszukiwanie według kolorowych kategorii. Można w tym polu wybrać jednocześnie wiele kategorii. Szukany element musi mieć przypisaną przynajmniej jedną z nich.

7 . Pola wyboru Pola wyboru

Pola wyboru

Pola wyboru muszą być zaznaczone, aby zostały uwzględnione podczas szukania. Szczegółowo określa się warunek, w polu znajdującym się pod polem wyboru. Zestaw pól zależy od rodzaju wyszukiwanych danych. Szczegółowy opis dostępny jest osobno dla:

8 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

9 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.