Z czego korzysta bardzo mała firma dowożąca towary do sklepów?

Jak przebiega zakup towarów?

  • Towary są kupowane np. raz w tygodniu. Najpierw drukowany jest stan magazynu i następnie na jego podstawie tworzone jest zamówienie, które jest drukowane i wysyłane.

  • Kiedy dostawa jest przyjmowana, w zamówieniu wpisywane są ceny zakupu. Ceny sprzedaży są na ich podstawie aktualizowane automatycznie, ale można je oczywiście zmieniać. Ewentualnie można pominąć ceny zakupu i samodzielnie wyliczyć ceny sprzedaży. Zamówienie aktualizuje ceny towarów i ich ilość w magazynie.

Jak przebiega sprzedaż?

  • Faktury i dowody dostawy są wystawiane np. codziennie wieczorem, aby rano posłużyły w czasie dostaw.

  • Na podstawie tych dokumentów towary są przygotowywane do dostawy.

  • Większość klientów otrzymuje dowody dostaw przy każdej dostawie i fakturę zbiorczą, na przykład raz na dwa tygodnie.

  • Przy zbieraniu zapotrzebowania, przydatny jest wydruk cennika.

  • Wybrane sieci sklepów negocjują zupełnie osobne ceny, dlatego są one dla nich przechowywane w programie niezależnie.

Jak obsługiwane są należności?

  • W niektórych przypadkach towary są sprzedawane na kredyt kupiecki. Lista należności, którą Bizmaster generuje, ułatwia regulowanie zaległych faktur przy okazji dostaw i zbierania zamówień. Po powrocie handlowca do firmy, uregulowane należności są wprowadzane do programu.