Okno „Odbiorca”

Okno „Odbiorca”

 

1 . Pole „Kalendarz internetowy” Pole „Kalendarz internetowy”

Pole „Kalendarz internetowy”

Umożliwia m.in otrzymywanie przypomnień SMS, o zadaniach.

  • Usunięcie zaznaczenia, spowoduje usunięcie nazwy użytkownika i hasła, z komputera (konto pozostanie).

2 . Pole „Zadania dokumentów” Pole „Zadania dokumentów”

Pole „Zadania dokumentów”

Pozwala dodawać zadania na podstawie np. faktur. Podgląd faktury będzie od razu dostępny w takim zadaniu i zadanie otrzyma początkową nazwę z numerem faktury.

  • Aby dodać zadanie na podstawie faktury, otwórz tę fakturę, po czym kliknij zakładkę Zadania i następnie przycisk Dodaj Zadanie. Jeżeli ta funkcja jest włączona, zobaczysz menu z możliwością dodania pustego zadania lub właśnie zadania na podstawie aktualnie edytowanej faktury. Zadanie zostanie dodane do odbiorcy tej faktury.

3 . Pole „Projekty” Pole „Projekty”

Pole „Projekty”

Projekty składają się z etapów, zmierzających do określonego celu, na podstawie których, można tworzyć zadania.

4 . Pole „Powiązania” Pole „Powiązania”

Pole „Powiązania”

Umożliwia zapisanie listy związków danego odbiorcy, z innymi firmami.

5 . Pole „Nie wymagaj kodu” Pole „Nie wymagaj kodu”

Pole „Nie wymagaj kodu”

Bizmaster nie przypomni, o nie wpisanym kodzie pocztowym firmy.

6 . Pole „Wysyłka obok NIP” Pole „Wysyłka obok NIP”

Pole „Wysyłka obok NIP”

Wyświetla pole Wysyłka na pierwszej zakładce ramki Odbiorca.

7 . Pole „Identyfikator nowych firm” Pole „Identyfikator nowych firm”

Pole „Identyfikator nowych firm”

Identyfikatory nowo tworzonych, podczas wystawiania faktur, odbiorców, są wypełniane automatycznie, według wskazanego tutaj wzoru.

8 . Przycisk „OK - zapisz i zamknij” Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.