Należność

Należność

 

1 . Netto Netto

Netto

Łączna kwota netto (bez podatku VAT), z faktury.

2 . VAT VAT

VAT

Łączna kwota VAT (podatku od towarów i usług), z faktury.

3 . Brutto Brutto

Brutto

Łączna kwota brutto (z podatkiem VAT), z faktury. Jest to kwota do zapłaty.

4 . Pole „Zapłacono” Pole „Zapłacono”

Pole „Zapłacono”
  • Zaznacz, jeżeli zapłacono za tę fakturę.

  • Usuń zaznaczenie, jeżeli klient zapłaci później.