Jak dodać uwagi do towarów i odbiorców?

Jak można dodać uwagi w przypadku towarów?

  • Można na własny użytek zanotować dowolne informacje. Przy wystawianiu np. faktury te informacje będą cały czas dostępne.

  • Do dowodów i zamówień można także wpisywać osobne uwagi do druku.

  • Można także drukować specyfikację do pozycji na wszystkich dokumentach.

W jaki sposób można dodać uwagi dotyczące odbiorców?

  • Można na własny użytek podać opis odbiorcy. Opis ten może być długi oraz zawierać formatowanie tekstu (np. pogrubienie).

  • Można również utworzyć formularz, zawierający własne pola i pozwalający notować informacje w bardziej usystematyzowany sposób. Formularz ten będzie później dostępny do każdego odbiorcy. Część pól tego formularza może być drukowana na dokumentach odbiorcy.

Jak to włączyć?

  1. Otwórz Ustawienia i w przypadku towarów w rozdziale 3 zaznacz pole wyboru Moje uwagi, a w przypadku odbiorców w rozdziale 4 zaznacz pole wyboru Opis. W celu utworzenia własnych formularzy, kliknij w tym rozdziale przycisk Moje pola.

  2. Po włączeniu funkcji, w ramce Odbiorca należy zaznaczyć pole wyboru Inne, aby stosowne zakładki były widoczne.