Nagłówek

Nagłówek

Nagłówek jest widoczny nad edycją i pokazuje, co jest aktualnie edytowane. Kolor tła nagłówka zależy od rodzaju edytowanego elementu i może zostać zmieniony w ustawieniach.

  • Aby zapisać wydruk do pliku, kliknij nagłówek i przytrzymaj lewy przycisk myszy, przesuń wskaźnik myszy nad miejsce w którym chcesz upuścić wydruk, zwolnij przycisk myszy. W ten sam sposób możesz też przeciągnąć nad okno wiadomości pocztowej, żeby dodać do niej wydruk jako załącznik.

1 . Nagłówek Nagłówek

Nagłówek

Informacja o tym, co jest aktualnie edytowane.

2 . Podgląd kategorii Podgląd kategorii

Podgląd kategorii

Wyświetlane są tutaj kolorowe kategorie, które przypisano do aktualnie edytowanego elementu.

3 . Kategorie Kategorie

Kategorie

Kliknij, aby przypisać kolorowe kategorie do aktualnie edytowanego elementu.

  • Jeżeli wybrano często używaną kategorię, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby pokazać menu. Lewy przycisk przypisuje wtedy do elementu często używaną kategorię.

4 . Ceny Ceny

Ceny
  • Kliknij, aby pokazać menu dotyczące cen. Możesz w nim zmienić rodzaj cen z netto na brutto lub odwrotnie.

  • Możesz też włączyć tryb pracy na cenach tymczasowych, które nie są zmieniane na stałe w programie.

5 . Zmień nr Zmień nr

Zmień nr

Kliknij, aby zmienić numer aktualnej faktury.

6 . Koryguj Koryguj

Koryguj

Kliknij, aby wydrukować fakturę korygującą aktualną fakturę.

7 . Duplikat Duplikat

Duplikat

Kliknij, aby wydrukować duplikat aktualnej faktury.