Okno „Własny symbol zamiast PKWiU”

Okno „Własny symbol zamiast PKWiU”

 

1 . Pole wyboru „Własny symbol” Pole wyboru „Własny symbol”

Pole wyboru „Własny symbol”

Zaznacz, jeżeli zamiast symbolu PKWiU, na fakturach ma być drukowane własne oznaczenie.

2 . Pole „Własny symbol” Pole „Własny symbol”

Pole „Własny symbol”

Wpisz, w miarę możliwości krótką, nazwę oznaczenia, które będzie drukowane na fakturach, np. „Nr seryjny”.

3 . Pole „Możesz określić format” Pole „Możesz określić format”

Pole „Możesz określić format”
  • Można pozostawić to pole puste.

  • Aby uzyskać automatyczny format oznaczenia (np. jak kod pocztowy), ułóż z następujących znaków, jego format. Na przykład, dla kodu pocztowego, byłoby to nn-nnn.

Znak

Znaczenie

l

Mała lub wielka litera.

a

Mała lub wielka litera lub cyfra.

n

Cyfra.

L

Wielka litera.

A

Wielka litera lub cyfra.

(Inne)

Zostanie na stałe wstawione do symbolu.

4 . Przycisk „OK - zapisz i zamknij” Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.