Menu „Ustawienia”

Menu „Ustawienia”

 

1 . Procent Procent

Procent

Określa, jaka część kwoty z faktury, zostanie wstawiona do dokumentu podatkowego (zwykle: 100%).