Miesięczne

Miesięczne

 

1 . Pole opcji „Co” Pole opcji „Co”

Pole opcji „Co”

Zaznacz górne pole opcji Co, jeśli zadanie ma być powtarzane co pewną liczbę miesięcy, określonego dnia miesiąca.

2 . Pole „Co” miesięcy Pole „Co” miesięcy

Pole „Co” miesięcy

Zadanie będzie powtarzane co tyle miesięcy, ile jest wpisanych w tym polu.

3 . Pole „Co” dzień Pole „Co” dzień

Pole „Co” dzień

Zadanie będzie powtarzane wpisanego dnia miesiąca.

4 . Pole opcji „Co” Pole opcji „Co”

Pole opcji „Co”

Zaznacz dolne pole opcji Co, jeśli zadanie ma być powtarzane co pewną liczbę miesięcy, w określony dzień danego tygodnia miesiąca.

5 . Pole „Co” miesięcy Pole „Co” miesięcy

Pole „Co” miesięcy

Zadanie będzie powtarzane co tyle miesięcy, ile jest wpisanych w tym polu.

6 . Pole „Co” który dzień Pole „Co” który dzień

Pole „Co” który dzień

Powtarzaj zadanie w wybranym tygodniu miesiąca.

7 . Pole „Co” dni tygodnia Pole „Co” dni tygodnia

Pole „Co” dni tygodnia

Powtarzaj zadanie w wybrany dzień tygodnia.

8 . Pole opcji „Po wykonaniu odczekaj” Pole opcji „Po wykonaniu odczekaj”

Pole opcji „Po wykonaniu odczekaj”

Odczekaj jakiś czas po wykonaniu zadania i dopiero od tego czasu licz powtarzanie.

9 . Pole „Po wykonaniu odczekaj” Pole „Po wykonaniu odczekaj”

Pole „Po wykonaniu odczekaj”

Czekaj tyle miesięcy po wykonaniu ostatniego zadania.