Edycja poziomów cen

Edycja poziomów cen

1 . Lista „Poziomy” Lista „Poziomy”

Lista „Poziomy”

Wybierz poziom, który chcesz edytować.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy poziom cen.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń wybrany poziom cen.

4 . Pole „Dolicz” Pole „Dolicz”

Pole „Dolicz”

Wpisz, różnicę procentową, jaką będą miały ceny tego poziomu.

  • Wpisz liczbę ujemną (poprzedź ją znakiem minus), jeżeli to ma być rabat (upust).

  • Wpisz liczbę dodatnią, jeżeli to ma być dodatkowy narzut.

5 . Pole „Uwagi” Pole „Uwagi”

Pole „Uwagi”

Dowolne uwagi, dla własnej informacji, które ułatwią wybranie właściwego poziomu.

6 . Pole „Od obrotów” Pole „Od obrotów”

Pole „Od obrotów”

Jeżeli podano tutaj kwotę, po jej osiągnięciu zostanie automatycznie ustawiony ten poziom cen.

 

Uwzględniane są całkowite obroty z odbiorcą (wszystkie faktury):

 

Faktura

Składnik obrotu

Poprzednie

Końcowa kwota do zapłaty brutto (ta sama kwota która jest wydrukowana „razem do zapłaty” na fakturze).

Aktualna

Suma brutto nie zmieniona przez poziomy cen (poziom 0% niezależnie jaki jest wybrany naprawdę).

  • Nawet jeśli poziom cen zostanie przydzielony automatycznie na podstawie obrotu, nadal będzie można go zmienić ręcznie.

  • Wyliczony poziom zostanie jednak wizualnie wyróżniony w programie dla informacji.

7 . Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych” Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych”

Przycisk „OK - powrót do informacji ogólnych”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.