Zakładki

Zakładki

Widoczne są tutaj zakładki w ramach edycji zadania.

  • Klikając zakładki, można przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi informacjami o aktualnie wybranym zadaniu. Do każdego zadania można dodać dodatkowe informacje, np. załączniki.

  • Czerwonym kółkiem oznaczone są zakładki, w których już podano informacje.

  • Można włączyć i wyłączyć poszczególne zakładki w ustawieniach.

1 . Zakładka „Ogólne” Zakładka „Ogólne”

Zakładka „Ogólne”

Podstawowe informacje o zadaniu, takie jak nazwa, data, etc.

2 . Zakładka „Uwagi” Zakładka „Uwagi”

Zakładka „Uwagi”

Dowolnie długie uwagi wpisywane do zadania.

3 . Zakładka „Załączniki” Zakładka „Załączniki”

Zakładka „Załączniki”

Załączniki w postaci plików, stron i dokumentów, które są dodane do zadania.

4 . Zakładka „Powtarzanie” Zakładka „Powtarzanie”

Zakładka „Powtarzanie”

Cykliczne powtarzanie się zadania, np. raz w roku.

5 . Zakładka „Uczestnicy” Zakładka „Uczestnicy”

Zakładka „Uczestnicy”

Osoby związane z tym zadaniem.

6 . Zakładka „Prezenty” Zakładka „Prezenty”

Zakładka „Prezenty”

Upominki promocyjne wręczone w ramach zadania.

7 . Zakładka „Komentarz” Zakładka „Komentarz”

Zakładka „Komentarz”

Dodatkowe informacje o zadaniu, takie jak krótki komentarz, priorytet, etc.