Rozdział „9: Wygląd”

Rozdział „9: Wygląd”

 

1 . Lista „Kolejność na liście „Przejdź do”” Lista „Kolejność na liście „Przejdź do””

Lista „Kolejność na liście „Przejdź do””

Zmień porządek, według którego, są rozmieszczone przyciski, do poszczególnych części Bizmastera, na liście Przejdź do.

2 . Przycisk „/\ Na górę” Przycisk „/\ Na górę”

Przycisk „/\ Na górę”

Przesuń, aktualnie zaznaczony po lewej, przycisk, o jedno miejsce w górę.

3 . Przycisk „\/ Na dół” Przycisk „\/ Na dół”

Przycisk „\/ Na dół”

Przesuń, aktualnie zaznaczony po lewej, przycisk, o jedno miejsce na dół.

4 . Pole „Rozmiar listy „Przejdź do”” Pole „Rozmiar listy „Przejdź do””

Pole „Rozmiar listy „Przejdź do””

Wpisz, ile przycisków, będzie widocznych na liście Przejdź do, bez przewijania.

5 . Lista „Pasek narzędziowy” Lista „Pasek narzędziowy”

Lista „Pasek narzędziowy”

Zaznacz, które polecenia mają być widoczne na pasku narzędziowym.

6 . Pole „Zmień kolor nagłówka” Pole „Zmień kolor nagłówka”

Pole „Zmień kolor nagłówka”

Wybierz dokument, dla którego chcesz zmienić kolor nagłówka edycji.

7 . Nagłówek Nagłówek

Nagłówek

Kliknij, aby zmienić kolor nagłówka edycji, aktualnie wybranego, po lewej, dokumentu.

8 . Lista „Lista skrótów klawiszowych” Lista „Lista skrótów klawiszowych”

Lista „Lista skrótów klawiszowych”

Skróty klawiszowe, pozwalają obsługiwać Bizmastera szybciej, bez użycia myszy.

  • Kliknij funkcję, której skrót chcesz zmienić.

  • Skróty, które są używane także przez inne funkcje, są oznaczone kolorem czerwonym (tylko jedna funkcja, może mieć dany skrót).

9 . Pole „Edycja skrótu” Pole „Edycja skrótu”

Pole „Edycja skrótu”

Naciśnij w tym polu skrót, który ma być przypisany, do wybranej po lewej funkcji.

10 . Pole „Usuń ten skrót” Pole „Usuń ten skrót”

Pole „Usuń ten skrót”

Zaznacz, jeżeli chcesz usunąć skrót klawiszowy, przypisany do aktualnie wybranej funkcji.

11 . Przycisk „Drukuj skróty” Przycisk „Drukuj skróty”

Przycisk „Drukuj skróty”

Drukuj zestawienie skrótów klawiszowych, do funkcji Bizmastera.