Zakładka „Zadania”

Zakładka „Zadania”

1 . Przycisk „Dodaj Zadanie” Przycisk „Dodaj Zadanie”

Przycisk „Dodaj Zadanie”

Tworzy nowe zadanie, które jest przypisane do aktualnie wybranego odbiorcy. Zadanie można edytować po prawej stronie listy zadań.

2 . Przycisk „Usuń Zadanie” Przycisk „Usuń Zadanie”

Przycisk „Usuń Zadanie”

Usuwa aktualnie wybrane zadanie do kosza.

3 . Pole „Szukaj” Pole „Szukaj”

Pole „Szukaj”

Umożliwia wyszukanie zadań, według wpisanego tekstu i kryteriów, np. przedział dat. Klikając przycisk ze strzałką, zobaczysz jedno lub wszystkie z poniższych fabrycznych kryteriów w zależności od ustawień programu:

  • Wszystkie firmy – pokazuje zadania związane z dowolną firmą i z aktualnym użytkownikiem.

  • Wszyscy użytkownicy – pokazuje zadania, których autorem lub wykonawcą jest dowolny użytkownik i są przypisane do otwartej firmy.

  • WszystkoWszystkie firmy i Wszyscy użytkownicy w jednym.

  • W innym przypadku widoczne są zadania przypisane do otwartej firmy i jednocześnie związane z aktualnym użytkownikiem.

4 . Lista „Zadania” Lista „Zadania”

Lista „Zadania”

Lista zadań. Jest uzależniona od tego, co określono w polu Szukaj. Np. jeśli pole Szukaj jest puste, widoczna jest tutaj lista zadań dodanych do aktualnie wybranej firmy i jednocześnie związana z aktualnym użytkownikiem.

  • Kliknij zadanie, aby je obejrzeć lub poprawić.