Zakładka „Komentarz”

Zakładka „Komentarz”

 

1 . Pole „Komentarz” Pole „Komentarz”

Pole „Komentarz”

Dodatkowa notatka do zadania, którą można wpisać ręcznie. Można ją też wybrać z listy ostatnich notatek, klikając przycisk ze strzałką.

2 . Pole „Rodzaj projektu” Pole „Rodzaj projektu”

Pole „Rodzaj projektu”

Rodzaj projektu, do którego należy to zadanie. Pole jest uzupełniane automatycznie podczas tworzenia zadań z projektów. Może też być uzupełnione ręcznie.

3 . Pole „Priorytet” Pole „Priorytet”

Pole „Priorytet”

Priorytet zadania, który można wybrać z listy uszeregowanej według kolejności od ważnych i pilnych.

4 . Pole „Zajętość” Pole „Zajętość”

Pole „Zajętość”

Określa, w jaki sposób czas zaplanowany na to zadanie jest zajęty. Zadanie będzie miało w kalendarzu kolorową ramkę podkreślającą zajętość.