Jak drukować dowolne dane do pozycji?

Co można podać w specyfikacji?

  • W specyfikacji można podać dowolne dane, które są zbyt szczegółowe, żeby drukować je w tabeli pozycji. Może to być np. długa lista wymiarów.

Gdzie drukowana jest specyfikacja?

  • Specyfikację można umieścić na różnych rodzajach dokumentów. Znajduje się ona pod standardową tabelą pozycji i odnosi się do kolejnych wierszy tej tabeli.

Jak dodać specyfikację?

  1. Najpierw należy określić szablon specyfikacji, w tym liczbę jej kolumn. Następnie podaje się nagłówki kolumn, opisujące cechy towarów, które mają być wymienione w specyfikacji. Oczywiście można też podać tytuł specyfikacji i stopkę z uwagami. Tak określony szablon może być dowolny, wynikający z aktualnej potrzeby. Szablony te mogą być zapisywane, aby móc użyć ich w kolejnych dokumentach. Można zapisać wiele szablonów i później z nich wybierać.

  2. Specyfikacja jest wypełniana danymi według tego szablonu. Można przy tym korzystać wyłącznie z klawiatury, aby proces ten był jak najszybszy.

Jak to włączyć?