Zakładka „Sprzedaż”

Zakładka „Sprzedaż”

1 . Lista „Sprzedaż” Lista „Sprzedaż”

Lista „Sprzedaż”

Lista dokumentów, np. faktur.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj dokument do zlecenia, np. fakturę.

  • Na poszczególnych zakładkach (Zamówienia, Dowody i Sprzedaż), można dodawać tylko odpowiednie dokumenty. Na przykład, na tej zakładce, można dodać ostateczne dokumenty sprzedaży.

  • Jeżeli dokument jest aktualnie edytowany, klikając ten przycisk, dodasz edytowany dokument.

  • Jeżeli nie można dodać edytowanego dokumentu, zostanie pokazane okno wyboru dokumentu.

  • Jeżeli dokument jest widoczny, jako osobne zlecenie, i zostanie tutaj dodany, tamto zlecenie zniknie.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa dokument z listy.

  • Można usunąć, tylko ręcznie dodane dokumenty.

4 . Przycisk „Otwórz” Przycisk „Otwórz”

Przycisk „Otwórz”

Otwiera podgląd wybranego dokumentu.