Środki trwałe

Środki trwałe

 • Jak rozliczyć podatki?

 • Środki trwałe, są np. przedmiotami kupionymi do firmy, które będą używane w niej, na stałe.

1 . Lista „Środki trwałe” Lista „Środki trwałe”

Lista „Środki trwałe”

Lista, zawiera wszystkie środki trwałe, wraz z informacją, o odpisach w aktualnie wybranym miesiącu.

 • Kliknij środek trwały, aby go edytować.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy środek trwały.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń, aktualnie wybrany, środek trwały.

 • Ostatnio usunięte środki trwałe, można odzyskać, wybierając ich nazwę, z listy w polu Nazwa.

4 . Przycisk „Odpisy” Przycisk „Odpisy”

Przycisk „Odpisy”

Możesz podzielić, odpisy podatkowe (amortyzację), na kilka miesięcy.

 • Po zmianie np. ceny zakupu środka trwałego, Bizmaster automatycznie obliczy, poszczególne odpisy.

5 . Przycisk „Zmiany” Przycisk „Zmiany”

Przycisk „Zmiany”

Kliknij, aby określić zmiany, w środku trwałym, oraz jego sprzedaż lub likwidację.

6 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa środka trwałego, która zostanie wydrukowana w tabeli.

7 . Pole „Klasyfikacja KŚT” Pole „Klasyfikacja KŚT”

Pole „Klasyfikacja KŚT”

Wpisz, do jakiej grupy, klasyfikacji środków trwałych, należy ten środek trwały.

 • Kod klasyfikacji, jest liczbą, którą możesz przepisać, z urzędowej tabeli.

8 . Pole „Metoda amortyzacji” Pole „Metoda amortyzacji”

Pole „Metoda amortyzacji”

Szybkość odliczania, kwoty zakupu środka trwałego:

 • Amortyzacja liniowa – jednostajne tempo odliczania.

 • Amortyzacja degresywna – tempo początkowo szybsze, niż amortyzacja jednostajna, a później zwalniające.

 • Amortyzacja jednorazowa – cała kwota, jest od razu odliczana, w jednym miesiącu.

9 . Pole „Stawka amortyzacji” Pole „Stawka amortyzacji”

Pole „Stawka amortyzacji”

Roczna stawka amortyzacji, oznacza tempo, odliczania środka trwałego, i jest związana, z klasyfikacją środków trwałych.

10 . Pole wyboru „Limit odpisów podatkowych” Pole wyboru „Limit odpisów podatkowych”

Pole wyboru „Limit odpisów podatkowych”

Jeżeli to pole jest zaznaczone, można poniżej podać, maksymalną kwotę odpisu podatkowego, jeżeli jest ograniczona.

11 . Pole „Limit odpisów podatkowych” Pole „Limit odpisów podatkowych”

Pole „Limit odpisów podatkowych”

Wpisz, maksymalną kwotę odliczenia podatkowego, jeżeli nie jest to, pełna kwota zakupu.

12 . Pole „Dokument zakupu” Pole „Dokument zakupu”

Pole „Dokument zakupu”

Podaj numer faktury zakupu, na której jest ten środek trwały.

 • Jeżeli ten zakup, już podano w Bizmasterze, część pól zostanie uzupełniona.

13 . Pole „Data zakupu” Pole „Data zakupu”

Pole „Data zakupu”

Data, z faktury zakupu, tego środka trwałego.

14 . Pole „Początek używania” Pole „Początek używania”

Pole „Początek używania”

Data rozpoczęcia korzystania, z tego środka trwałego.

 • Miesiąc rozpoczęcia odpisów, zależy od wpisanego tutaj miesiąca.

15 . Pole „Cena zakupu” Pole „Cena zakupu”

Pole „Cena zakupu”

Wpisz cenę zakupu środka trwałego.

16 . Pola „Odpis podatkowy/ bilansowy w tym miesiącu” Pola „Odpis podatkowy/ bilansowy w tym miesiącu”

Pola „Odpis podatkowy/ bilansowy w tym miesiącu”

Wpisz część ceny, lub całą cenę, środka trwałego, do odpisania w miesiącu, wybranym w polu miesiąca.

 • Odpis podatkowy, zmniejsza podatek do zapłacenia.

 • Odpis bilansowy, nie zmniejsza podatku do zapłacenia.

 • Możesz też edytować tabelę odpisów, wszystkich miesięcy, razem.

17 . Przycisk „Drukuj Ewidencję” Przycisk „Drukuj Ewidencję”

Przycisk „Drukuj Ewidencję”

Drukuj ewidencję środków trwałych, za rok wybrany w polu miesiąca.

18 . Przycisk „OK - zapisz, drukuj odpis, zakończ edycję” Przycisk „OK - zapisz, drukuj odpis, zakończ edycję”

Przycisk „OK - zapisz, drukuj odpis, zakończ edycję”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

 • Bizmaster zapyta, o wydruk dowodu wewnętrznego, potwierdzającego odpisy, w edytowanym miesiącu.

 • Odpisy, zostaną wpisane do książki.