Szablony dokumentów

Szablony dokumentów

1 . Przycisk „Początek” Przycisk „Początek”

Przycisk „Początek”

Pokaż główny folder szablonów dokumentów. Jest to następujący folder na dysku: „Moje dokumenty\Szablony”.

2 . Przycisk „Dodaj nowy plik” Przycisk „Dodaj nowy plik”

Przycisk „Dodaj nowy plik”

Wybierz i kopiuj dowolny plik (np. szablon listu), do szablonów.

3 . Przycisk „Usuń wybrany plik” Przycisk „Usuń wybrany plik”

Przycisk „Usuń wybrany plik”

Usuń zaznaczony plik, do kosza Windows.

4 . Przycisk „Uruchom wybrany” Przycisk „Uruchom wybrany”

Przycisk „Uruchom wybrany”

Otwórz wybrany plik, w odpowiednim programie. Można też nacisnąć [Enter].

  • Jeżeli plik ma funkcjonować, jak szablon, użyj polecenia „Zapisz jako”, w odpowiednim programie, aby zapisać plik, pod nową nazwą.

5 . Lista „Szablony dokumentów” Lista „Szablony dokumentów”

Lista „Szablony dokumentów”

Kliknij, aby korzystając z przycisków, otworzyć lub usunąć plik.

  • Kliknij dwukrotnie, aby szybko otworzyć plik.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy, w wolnym obszarze, i wybierz z menu polecenie Nowy » Folder, aby utworzyć dodatkowy folder na szablony.

6 . Przycisk „OK - zamknij szablony” Przycisk „OK - zamknij szablony”

Przycisk „OK - zamknij szablony”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.