Okno „Wystaw faktury według tabeli”

Okno „Wystaw faktury według tabeli”

1 . Pole „Plik CSV” Pole „Plik CSV”

Pole „Plik CSV”

Nazwa pliku CSV, z tabelą, zawierającą pozycje faktur i dane odbiorców.

  • Niektóre programy wyświetlają pytanie o ustawienia pliku CSV. Program Bizmaster używa takich samych ustawień, co arkusz kalkulacyjny Excel, tzn. stosuje znaki: ; (średnik) i " (cudzysłów).

2 . Przycisk „Przeglądaj” Przycisk „Przeglądaj”

Przycisk „Przeglądaj”

Kliknij, aby wybrać plik CSV, z tabelą, zawierającą pozycje faktur i dane odbiorców.

3 . Pole „Zapłacono” Pole „Zapłacono”

Pole „Zapłacono”

Pozwala wybrać, czy nowo utworzone faktury, będą zapłacone.

4 . Pole „Zdarzenie” Pole „Zdarzenie”

Pole „Zdarzenie”

Wybierz opis zdarzenia, tworzonych faktur.

5 . Pole „Uwagi” Pole „Uwagi”

Pole „Uwagi”

Wpisz uwagi, które znajdą się na fakturach.

6 . Przycisk „Dalej” Przycisk „Dalej”

Przycisk „Dalej”

Przejdź do następnego ekranu.

7 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.