Towary

Towary

W tym oknie znajdują się kryteria służące precyzyjnemu wyszukiwaniu towarów. Zobacz też: Okno „Edycja kryteriów”, Jak szukać danych?

1 . Pole „Od ceny sprzedaży” Pole „Od ceny sprzedaży”

Pole „Od ceny sprzedaży”

Minimalna dopuszczalna cena sprzedaży. Jest to cena netto lub brutto, w zależności od bieżącego ustawienia.

2 . Pole „Od marży” Pole „Od marży”

Pole „Od marży”

Minimalna dopuszczalna marża (narzut).

3 . Pole „Od ilości w magazynie” Pole „Od ilości w magazynie”

Pole „Od ilości w magazynie”

Minimalna dopuszczalna ilość towaru w magazynie.

4 . Pole „Złożone” Pole „Złożone”

Pole „Złożone”

Określa, czy mają być pokazane towary złożone z innych towarów.

5 . Pole „Różne dostawy” Pole „Różne dostawy”

Pole „Różne dostawy”

Określa, czy będzie pokazany towar pochodzący z różnych dostaw. Dostawy towarów, które zostały całkowicie wyprzedane nie mają wpływu na wyszukiwanie. Dostępne są tutaj trzy opcje:

  • Dowolnie – szczegóły dostaw nie mają znaczenia dla wyszukiwania.

  • Tak – znaleziony zostanie towar, pochodzący z przynajmniej dwóch dostaw, których daty i ilość nie muszą się od siebie różnić. Natomiast muszą się różnić pozostałe szczegóły, takie jak cena, producent, dostawca.

  • Nie – znaleziony zostanie towar, pochodzący z jednej lub więcej dostaw, których daty i ilość mogą się od siebie różnić. Pozostałe szczegóły, takie jak cena, producent, dostawca muszą być identyczne.

6 . Pole „Od ilości zarezerwowanej” Pole „Od ilości zarezerwowanej”

Pole „Od ilości zarezerwowanej”

Towary mogą być wstępnie rezerwowane za pomocą kosztorysów. W tym polu możesz określić, ile co najmniej musi być zarezerwowane towaru, aby został on pokazany w wynikach wyszukiwania.

7 . Pole „Towary czy usługi” Pole „Towary czy usługi”

Pole „Towary czy usługi”

Określa, czy uwzględnione będą towary i/lub usługi.

8 . Pole „Od ceny zakupu” Pole „Od ceny zakupu”

Pole „Od ceny zakupu”

Minimalna dopuszczalna cena zakupu. Jest to cena netto lub brutto, w zależności od bieżącego ustawienia.

9 . Pole wyboru „Foldery” Pole wyboru „Foldery”

Pole wyboru „Foldery”
  • Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, zostaną wyszukane tylko towary znajdujące się w wybranych w polu poniżej folderach.

  • Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, zostaną wyszukane towary znajdujące się w folderze, który jest aktualnie wybrany w głównym oknie programu.

10 . Pole „Foldery” Pole „Foldery”

Pole „Foldery”

Można tu podać listę folderów. Szukany towar musi znajdować się w jednym z nich.

11 . Pole „Załączniki” Pole „Załączniki”

Pole „Załączniki”

Określa, czy uwzględnione będą towary mające załączniki.