Zakładka „Użytkownik”

Zakładka „Użytkownik”

Pracownicy „Mojej firmy” (firmy prowadzonej w programie) mogą być użytkownikami programu Bizmaster. Na tej zakładce można edytować użytkownika.

1 . Pole „Funkcje użytkownika” Pole „Funkcje użytkownika”

Pole „Funkcje użytkownika”

Zaznacz to pole, jeżeli pracownik jest użytkownikiem.

2 . Lista „Funkcje użytkownika” Lista „Funkcje użytkownika”

Lista „Funkcje użytkownika”

Zaznacz poszczególne funkcje programu Bizmaster, jakie ma do dyspozycji ten użytkownik (uprawnienia).

3 . Przycisk „Zmień hasło użytkownika” Przycisk „Zmień hasło użytkownika”

Przycisk „Zmień hasło użytkownika”

Zmień hasło tego użytkownika.