Okno „Akceptuj”

Okno „Akceptuj”

1 . Pole „Akceptuj na” Pole „Akceptuj na”

Pole „Akceptuj na”

Wybierz rodzaj dokumentu, jaki chcesz utworzyć.

2 . Pola „Numer” Pola „Numer”

Pola „Numer”

Możesz zmienić, proponowany przez Bizmastera, numer dokumentu, który zostanie utworzony.

3 . Lista „Dokumenty” Lista „Dokumenty”

Lista „Dokumenty”

Jeżeli jest kilka niezaakceptowanych dokumentów, wystawionych aktualnemu odbiorcy, Bizmaster proponuje, aby zaakceptować je wszystkie. Możesz kliknąć pole wyboru, obok dokumentów, które chcesz zaakceptować – dodając lub usuwając wybór.

4 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

5 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.