Jak wystawić fakturę?

Skorzystaj z poniższych instrukcji. Szybsze wprowadzanie zadań ułatwiają skróty klawiszowe.

 

Instrukcje

Skróty klawiszowe

Na liście Przejdź do, która znajduje się w lewym górnym rogu ekranu, kliknij Faktury. Następnie wybierz przycisk Utwórz nową fakturę. Kiedy Bizmaster zaproponuje numer, kliknij OK.

F2

Enter

W ramce Odbiorca, umieszczonej w lewym górnym rogu obszaru edycji, kliknij pole Nazwa. Wpisz nazwę odbiorcy.

Alt+W*

Postępuj podobnie, żeby uzupełnić dane odbiorcy: Ulica, Kod pocztowy, Miasto i NIP.

Tab**

Jeżeli po raz pierwszy wystawiasz fakturę w programie Bizmaster, konieczne jest podanie danych w ramce Informacje ogólne, która znajduje się w prawym górnym rogu. Podaj Miejsce wystawienia (jest to miejscowość, w której wystawiasz fakturę). Następnie wpisz Sposób zapłaty i Środek transportu (możesz kliknąć przycisk ze strzałką , aby wybrać gotowe wartości z listy). Uzupełnij także pole Wystawił(a), w którym wpisz swoje imię i nazwisko. Program Bizmaster zapamięta te dane i możesz ich użyć na następnych fakturach lub modyfikować w przyszłości.

 

W ramce Pozycje, którą znajdziesz w dolnej części ekranu, kliknij pole Nazwa i wpisz nazwę pozycji (towaru lub usługi).

Alt+N

Kliknij pole Ilość i wpisz ilość pozycji. W następnym polu możesz też podać Rabat.

Tab

Postępuj podobnie, żeby uzupełnić pole Sprzedaż netto zawierające cenę sprzedaży. Jeśli chcesz wprowadzić cenę brutto zamiast ceny netto, skorzystaj uprzednio z menu Ceny, które znajduje się w nagłówku.

Tab

Uzupełnij pola: PKWiU (ale tylko, kiedy jest wymagane) i J.m (jednostka miary). Możliwy jest również wybór innej, niż domyślna, Stawki VAT.

Tab

Kliknij OK - zapisz, drukuj, zakończ edycję, w prawym dolnym rogu okna.

Alt+O lub Ctrl+S lub Ctrl+Enter

 

Jeśli na fakturze znajduje się towar, który nigdy wcześniej nie był sprzedany przez użytkownika przy użyciu programu Bizmaster, to towar ten automatycznie zostanie dodany. Zostanie wyświetlone pytanie o początkową ilość w magazynie tego towaru według stanu przed wystawieniem faktury. W oknie tym można zmienić ilość i następnie należy kliknąć OK. Jeśli natomiast sprzedawana jest Usługa lub pozycja Spoza oferty, takiego pytania nie będzie.

Enter

Kliknij Tak, kiedy Bizmaster zapyta o wydruk.

Enter

*Alt+W - naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk [Alt], naciśnij [W], puść [Alt].

**Tab - klawisz ten umożliwia przechodzenie między sąsiadującymi polami.

 

Czy mogę to obejrzeć na filmie?