Pole „Szukaj”

Pole „Szukaj”

1 . Szukany tekst Szukany tekst

Szukany tekst

Na przykład, kiedy jesteśmy w fakturach i wpiszemy w pole wyszukiwania „Hurtownia Krzesło”, zostaną pokazane te faktury, które zawierają wpisane słowa, np. jedna z pozycji zawiera słowo „Krzesło” i odbiorca zawiera słowo „Hurtownia”.

  • Nie trzeba wpisywać całych słów. Można wpisać początek, środek lub koniec słowa.

  • Wielkość liter nie ma znaczenia.

  • Jeżeli podano więcej niż jedno słowo, wszystkie muszą znajdować się w szukanym elemencie, ale w dowolnej kolejności.

  • Zamiast szukanego tekstu, można podać lub wybrać z listy nazwę kryterium.

2 . X X

X

Kliknij lub naciśnij [Esc], aby zakończyć szukanie i pokazać wszystkie dane bez szukania. Ma to taki sam efekt, jak usunięcie tekstu z pola wyszukiwania.

3 . Strzałka Strzałka

Strzałka

Pokazuje listę ostatnich wyszukiwań i umożliwia użycie kryteriów.

  • Ostatnio wpisane słowa zostaną pokazane zwykłą czcionką.

  • Kryteria, takie jak wcześniej określone przedziały cenowe, zostaną pokazane pogrubioną czcionką.

  • Polecenie <Edytuj kryteria> pozwala dodać własne kryteria.

  • Polecenie <Kryteria pomocnicze> pozwala wybrać kryteria dodatkowo ograniczające szukanie według słów.