Zadania

Zadania

W tym oknie znajdują się kryteria służące precyzyjnemu wyszukiwaniu zadań. Zobacz też: Okno „Edycja kryteriów”, Jak szukać danych?

1 . Pole „Zajętość” Pole „Zajętość”

Pole „Zajętość”

Określa dopuszczalne zajętości zadań.

2 . Pole wyboru „Użytkownicy” Pole wyboru „Użytkownicy”

Pole wyboru „Użytkownicy”
  • Jeżeli ta opcja jest zaznaczona, zostaną wyszukane tylko zadania, które są związane z listą użytkowników znajdującą się poniżej.

  • Jeżeli ta opcja nie jest zaznaczona, zostaną wyszukane tylko zadania, które są związane z aktualnym użytkownikiem programu Bizmaster.

3 . Pole „Użytkownicy” Pole „Użytkownicy”

Pole „Użytkownicy”

W tym polu można podac listę użytkowników. Szukane zadanie musi być związane z przynajmniej jednym z nich. Dodatkowo opcja Wszyscy pozwala pokazać zadania niezależnie od użytkownika.

4 . Pole „Wykonawca” Pole „Wykonawca”

Pole „Wykonawca”

Określa dla celów wyszukiwania, którzy pracownicy są uważani za związanych z zadaniem. Czy tylko główny wykonawca zadania, czy także uczestnicy zadania.

5 . Pole „Zaległe” Pole „Zaległe”

Pole „Zaległe”

Pozwala zdecydować, czy zaległe zadania będą uwzględnione w wyszukiwaniu. Zaległe zadania są to zadania niewykonane, których termin wykonania już upłynął.

6 . Pole „Załączniki” Pole „Załączniki”

Pole „Załączniki”

Określa, czy uwzględnione będą zadania mające załączniki.

7 . Pole „Od dnia” Pole „Od dnia”

Pole „Od dnia”

Początkowa dopuszczalna data zadania.

8 . Pole „Przyszłe” Pole „Przyszłe”

Pole „Przyszłe”

Pozwala zdecydować, czy zadania z datą jutrzejszą i następnymi będą uwzględniane.

9 . Pole „Firma” Pole „Firma”

Pole „Firma”

Są tutaj dostępne dwie opcje:

  • Wszystkie – zostaną znalezione zadania niezależnie od tego do której firmy zostały dodane.

  • Wybrana – zostaną znalezione tylko te zadania, które zostały dodane do otwartej w danym momencie firmy.

10 . Pole „Wykonane” Pole „Wykonane”

Pole „Wykonane”

Określa, czy szukane zadanie jest wykonane.

11 . Pole „Priorytet” Pole „Priorytet”

Pole „Priorytet”

Określa dopuszczalne priorytety zadań.