Jak wpisać do odbiorców zadania i obejrzeć kalendarz?

Czym są zadania?

  • Najkrócej mówiąc, zadania są notatkami z możliwością przypomnienia. Każde zadanie może jednak zawierać wiele dodatkowych informacji, np. uczestnicy.

  • Można oglądać tylko zadania przypisane do wybranej firmy, w postaci listy lub wszystkie zadania, w widoku tradycyjnego kalendarza. Można też stworzyć wyszukiwanie np. tylko przeterminowanych zadań ze wszystkich firm i później szybko je wywoływać.

Co mogę zapisać w zadaniach?

  • Można zaplanować dowolne czynności i zapisać dowolne notatki. Na przykład można zaplanować spotkania i opisać później ich przebieg. Innym zadaniem jest wysłanie plików (np. oferta, projekt umowy), które jednocześnie można załączyć, w ramach archiwizacji, do zadania w programie.

  • Informacje o każdym zadaniu są gromadzone w kilku wyspecjalizowanych zakładkach, których listę można zmienić w ustawieniach. Można też tworzyć własne formularze.

Skąd wiedzieć, które zadania wykonano?

Czy mogę dodawać np. faktury jako zadania?

  • Tak, jeżeli opcja Zadania dokumentów jest włączona. Podgląd dodanej faktury będzie widoczny bezpośrednio w zadaniu.

Jak to włączyć?

  1. Otwórz Ustawienia i w rozdziale 4 zaznacz pole wyboru Zadania.

  2. Możesz wybrać potrzebne zakładki zadań, klikając w Ustawieniach przycisk Zaawansowane.

  3. Po włączeniu funkcji, w ramce Odbiorca należy zaznaczyć pole wyboru Inne, aby stosowne zakładki były widoczne.

Co warto zobaczyć?