Jak pogrupować zadania w ramach jednego projektu?

Jak to przebiega?

  1. Projekty składają się z etapów na podstawie których można tworzyć zadania.

  2. Podobne, do już używanych, projekty można szybko tworzyć z gotową listą etapów.

  3. Po zakończeniu projektu można opisać jego rezultaty.

Czy do projektu można przypisać dokument sprzedaży?

Jak to włączyć?

  1. Jeżeli zadania nie są włączone, zobacz instrukcję Jak wpisać do odbiorców zadania i obejrzeć kalendarz?.

  2. Otwórz Ustawienia i w rozdziale 4 w oknie Zaawansowane » Odbiorca, zaznacz pole wyboru Projekty.