Jak zainstalować (odinstalować) moduły?

Bizmaster ma modułową budowę. Jeśli chcesz poszerzyć jego funkcjonalność o zupełnie nowe obszary, może być potrzebne zainstalowanie dodatkowych modułów. Nie jest do tego wymagane łączenie się z Siecią.

  1. Kliknij przycisk Start > Programy > Bizmaster > Odinstaluj program Bizmaster lub dodaj bądź usuń jego moduły.

  2. Zaznacz opcję Modyfikuj.

  3. Kliknij przycisk Następny >.

  4. Postępuj zgodnie ze wskazówkami instalatora. W przypadku problemów, kliknij przycisk Pomoc lub naciśnij klawisz [F1].