Jak wpisać zaliczkę i drukować pokwitowania?

Czy mogę zapisać częściowe spłaty należności?

  • Tak, możesz zapisać np. zaliczkę wraz z tytułem i datą. Pojawi się ona na fakturze.

Jakie dokumenty mogę drukować z należności?

Jak to włączyć?