Jak wysłać dostawcy zamówienie i zapamiętać zakupy?

Czym są zamówienia?

 • Bizmaster pozwala użytkownikowi wysyłać do swoich dostawców zamówienia na potrzebne do działalności towary i usługi. Po przyjęciu dostawy, można do tego samego zamówienia dopisać ceny zakupu i marże, aby automatycznie obliczyć ceny sprzedaży. Ilość towarów w magazynie jest automatycznie zwiększana, kiedy zamówienie jest realizowane. Nowe towary wprowadzone po raz pierwszy, przy okazji tego zamówienia, są wtedy widoczne w całym programie.

 • Bizmaster pokazuje za które zamówienia zapłacono i pozwala odnotować spłaty i drukować przelewy.

 • Towary mogą być zamawiane pod taką nazwą, jaka jest zrozumiała dla dostawcy. Można także drukować uwagi dla dostawcy.

 • Na dole zamówienia można dołączyć specyfikację, aby zamówić dodatkowe parametry obróbki towarów.

 • Dodatkową możliwością jest trzymanie każdej dostawy danego towaru osobno. W ten sposób można zorientować się np. ile zostało jeszcze towaru z poprzedniej dostawy, a ile jest już z nowej.

 • Zamówienia mogą być automatycznie generowane na podstawie sporządzonego dla klienta kosztorysu.

 • Można drukować faktury RR dla rolników ryczałtowych bezpośrednio na podstawie zamówienia.

 • Bizmaster automatycznie wypełnia dokumenty podatkowe na podstawie wpisanych zamówień (po podaniu numeru i dat faktury).

Czym są zakupy?

 • Zakupy tym różnią się od zamówień, że nie są podawane żadne pozycje dokumentu. Zamiast tego podawana jest jedna, końcowa kwota. Zakupy nie są drukowane, natomiast służą do takich celów jak rozliczanie należności i kontrola wydatków. Przykładem zakupu jest więc zapłata za telefon, paliwo.

 • Powtarzające się zakupy mogą zostać automatycznie ponowione.

 • Bizmaster automatycznie wypełnia dokumenty podatkowe na podstawie wpisanych zakupów.

Jak to włączyć?