Edycja zdarzeń

Edycja zdarzeń

 • Jak rozliczyć podatki?

 • Znajdują się tutaj: lista zdarzeń oraz kolumny (nagłówki) dokumentów rozliczeń podatkowych.

 • Można edytować te kolumny, aby wpłynąć na układ tych dokumentów.

 • Do poszczególnych kolumn, Bizmaster wstawia dane z faktur. W ten sposób, są automatycznie wypełniane.

 • Można tutaj zdecydować, co zostanie wstawione, do której kolumny.

 • Kolumny, podkreślone na niebiesko, mogą zawierać kwoty z faktury.

 • Klikając na nich, zapamiętasz, czy mają być wypełnione, przy danym zdarzeniu.

 • Powyższe ustawienia, Bizmaster pamięta w skali miesiąca, i przenosi automatycznie, na nowe miesiące.

1 . Lista „Zdarzenia” Lista „Zdarzenia”

Lista „Zdarzenia”
 • Zdarzenie jest nazwą, pod którą faktura zostanie wpisana, do dokumentów podatkowych.

 • Oprócz nazwy, zdarzenia różnią się tym, do których kolumn, zostaną wpisane kwoty z faktur.

 • Niniejsza lista, pokazuje zdarzenia.

 • Kliknij zdarzenie, aby je edytować na dole ekranu.

 • Na liście widać, które kwotowe kolumny dokumentów podatkowych, zostaną uzupełnione.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaje nowe zdarzenie.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa wybrane zdarzenie. Nie wpłynie to na faktury, które już go używają.

4 . Pole „Opis zdarzenia” Pole „Opis zdarzenia”

Pole „Opis zdarzenia”
 • Wpisz, na czym polega dana sprzedaż lub zakup.

 • Ten opis, będzie widoczny w dokumentach podatkowych.

 • Jest to, innymi słowy, nazwa zdarzenia.

5 . Listy „Dokument podatkowy” Listy „Dokument podatkowy”

Listy „Dokument podatkowy”
 • Dokumenty podatkowe, są zestawieniami faktur, i na ich podstawie rozliczane są podatki.

 • Niniejsze trzy listy, zawierają kolumny (nagłówki) dokumentów podatkowych.

 • Kliknij kolumnę, aby edytować ją na dole ekranu.

 • Kolumny podkreślone na niebiesko, mogą zawierać kwoty z faktury.

6 . Kwota z faktury Kwota z faktury

Kwota z faktury
 • Kliknij, aby zdecydować, czy ma być, do tej kolumny, wstawiona kwota z faktury.

 • Wybór ten, zostanie zapamiętany, tylko dla wybranego powyżej zdarzenia.

7 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaje nową kolumnę (nagłówek), do aktualnie wybranego powyżej, dokumentu podatkowego.

8 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa, aktualnie wybraną powyżej, kolumnę dokumentu podatkowego.

9 . Przycisk „Przenieś” Przycisk „Przenieś”

Przycisk „Przenieś”

Przenosi, aktualnie wybraną, kolumnę dokumentu podatkowego, w inne miejsce.

 • Można także przeciągać kolumny, przy użyciu myszy.

10 . Przycisk „Oryginalne” Przycisk „Oryginalne”

Przycisk „Oryginalne”
 • Można przywrócić dane fabryczne, lub jeżeli to jest kolejny miesiąc, dane z poprzedniego miesiąca.

11 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa, aktualnie wybranej powyżej, kolumny dokumentu podatkowego (nagłówek).

12 . Pole „Rodzaj” Pole „Rodzaj”

Pole „Rodzaj”
 • Dane z faktury, jakie zostaną umieszczone, w aktualnie wybranej powyżej, kolumnie dokumentu podatkowego.

 • W przypadku rodzajów <Wartość> i <Stawki VAT>, to czy dane zostaną wstawione, zależy też od zdarzenia.

Wybierz

Aby wstawić

<Dowolny tekst>

Nic nie zostanie wstawione. Można wpisać coś, ręcznie edytując pozycję podatkową.

<Wartość>

Zostanie wstawiona wartość netto lub brutto, z faktury.

<Podsumowanie>

Suma, już umieszczonych w dokumencie podatkowym, wartości z faktur. Na liście Dodaj, można wybrać kolumny, które mają być sumowane.

<Stawki VAT>

Zostanie wstawiona łączna wartość VAT z faktury, według stawek, określonych na liście Stawki VAT.

Lp.

Kolejny numer pozycji dokumentu podatkowego. Każda faktura, jest osobną pozycją.

Lp. z książki

Liczba porządkowa, wstawiona z jednego, do drugiego, dokumentu podatkowego.

Zdarzenie

Opis zdarzenia gospodarczego faktury, który wpisuje się w polu Opis zdarzenia.

Dokument

Numer faktury.

Nazwa firmy

Nazwa klienta, któremu wystawiono fakturę.

Adres firmy

Adres klienta, któremu wystawiono fakturę.

NIP

Numer identyfikacji podatkowej klienta, któremu wystawiono fakturę.

Data wystawienia

Data wystawienia faktury.

Data sprzedaży

Data sprzedaży, z faktury.

Uwagi

Dowolne uwagi, podawane ręcznie, podczas edycji pozycji podatkowej.

13 . Pole „Format” Pole „Format”

Pole „Format”

Układ, w jakim zostanie wstawiona data, z faktury do dokumentu podatkowego.

14 . Pole „Lp. roczna” Pole „Lp. roczna”

Pole „Lp. roczna”

Pozycje, aktualnie wybranego dokumentu podatkowego, będą numerowane w skali roku, a nie miesiąca.

15 . Pole „Pomiń puste” Pole „Pomiń puste”

Pole „Pomiń puste”

Kolumna dokumentu podatkowego, nie zostanie wydrukowana, jeżeli nic do niej, nie zostanie wpisane.

16 . Pole „Miesiąc księgowania” Pole „Miesiąc księgowania”

Pole „Miesiąc księgowania”
 • To pole jest dostępne, jeżeli aktualna kolumna dokumentu podatkowego, zawiera daty faktur.

 • Dokumenty podatkowe, są podzielone na miesiące.

 • Można tutaj zaznaczyć, aby faktury, były księgowane w miesiącu, wynikającym, z tej, a nie z innej, kolumny z datą.

17 . Lista „Dodaj” Lista „Dodaj”

Lista „Dodaj”

Jeżeli ta kolumna dokumentu podatkowego, zawiera sumę innych kolumn, można tutaj zaznaczyć, kolumny do sumowania.

18 . Lista „Stawki VAT” Lista „Stawki VAT”

Lista „Stawki VAT”

Jeżeli aktualna kolumna dokumentu podatkowego, zawiera podsumowanie VAT faktury, można tutaj zaznaczyć stawki VAT.

 • Wybierz „Pozostałe”, jeżeli mają to być, nie wybrane dla innych kolumn, stawki VAT.